Algemene voorwaarden

Voor meer informatie zie de zelfstandigwerkendkok.nl landingspagina.

Inleiding van de algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Elke keer dat u de online en/of mobiele diensten en websites van Zelfstandigwerkendkok.nl opent of gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot mobiele apps en browserextensies of invoegtoepassingen van Zelfstandigwerkendkok.nl (gezamenlijk de ‘Zelfstandigwerkendkok.nl-apps’), ongeacht waarvan deze worden gedownload, of software, diensten, functies, producten, programma’s en elementen gebruikt die door of namens Zelfstandigwerkendkok.nl worden verstrekt op of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’), met inbegrip van maar niet beperkt tot het het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma, Direct Solliciteren of een andere dienst, verklaart u (a) dat u het Cookiebeleid en het Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en (b) dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden (de ‘Overeenkomst’) van de volgende rechtspersoon of rechtspersonen: 

 

 • Zelfstandigwerkendkok.nl is een dochteronderneming van De Witte Brigade BV. De Witte Brigade BV is statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor te Rotterdam aan de Admiraliteitskade 79. De Witte Brigade BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67474950.

 

Alle verwijzingen naar ‘Zelfstandigwerkendkok.nl’, ‘we’ of ‘wij’ in deze Overeenkomst refereren aan de van toepassing zijnde rechtspersoon zoals hierboven uiteengezet. 

 

De Website is beschikbaar gemaakt voor gebruik door personen die op zoek zijn naar vacatures (‘Werkzoekenden’), door personen en/of organisaties die namens henzelf of namens anderen (‘Werkgevers’) informatie beschikbaar willen maken over vacatures, met inbegrip van maar niet beperkt tot instanties die namens meerdere andere partijen (‘Werkgevers’) aankopen doen, en door personen en/of organisaties die willen deelnemen aan het Zelfstandigwerkendkok.nl. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw licentie om de Website te gebruiken automatisch wordt ingetrokken als u probeert de Website voor andere doeleinden te gebruiken. Indien u de Website opent of gebruikt in uw hoedanigheid als medewerker of een andere vertegenwoordiger van een Werkgever, gaat u akkoord met deze Overeenkomst namens uzelf en de betreffende Werkgever of , waar van toepassing, en u verklaart en rechtvaardigt dat u de bevoegdheid heeft om deze Werkgever of , waar van toepassing, aan deze Overeenkomst te binden. U erkent dat de Website, Zelfstandigwerkendkok.nl-apps en Diensten, inclusief compilaties van informatie die beschikbaar is via enige van de voornoemde opties, onder het auteursrecht van Zelfstandigwerkendkok.nl vallen. 

 

Wij kunnen deze Overeenkomst wijzigen door u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen met redelijke middelen, met inbegrip van het plaatsen van een herziene Overeenkomst op de Website. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op een vordering voorafgaand aan de datum waarop we de herziene Overeenkomst hebben geplaatst die dergelijke wijzigingen bevat of indien wij u anderszins op de hoogte hebben gesteld van dergelijke wijzigingen. Het bezoeken of gebruiken van de Website na eventuele wijzigingen van deze Overeenkomst bevestigt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. In het gedeelte Laatst bijgewerkt in elk artikel van de algemene voorwaarden wordt aangegeven wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd. Wij kunnen op elk moment en zonder aansprakelijk te zijn de gehele of een deel van de Website (inclusief toegang tot de Website via externe links) wijzigen of stopzetten; kosten die nodig zijn om de Website te gebruiken in rekening brengen, wijzigen of kwijtschelden; of mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers van de Website. 

 

Door deze verwijzing worden aanvullende voorwaarden die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden geplaatst op de Website of die op een andere wijze aan u beschikbaar worden gesteld, onderdeel van deze Overeenkomst. Dit betreft in het bijzonder:

 • Indien u het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma opent of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de Voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma.

 • Indien u het Zelfstandigwerkendkok.nl opent of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de Voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl.

 • Voor elk ander gebruik van de Website gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

A. Algemene voorwaarden voor Werkzoekenden 

 

1. Vacatures of Vacatureplaatsingen 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl, gratis voor Werkzoekenden, kan bepaalde vacatureplaatsingen die werkmogelijkheden adverteren en andere baangerelateerde inhoud beschikbaar maken, inclusief links naar externe websites (‘Vacatures’ en ‘Vacatureplaatsingen’), via de zoekresultaten van Zelfstandigwerkendkok.nl of anderszins via de Website. Vacatureplaatsingen worden opgesteld en aangeboden door externe partijen waarover Zelfstandigwerkendkok.nl geen controle heeft. U bevestigt en begrijpt dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen controle heeft over de inhoud van Vacatureplaatsingen, links van of naar Vacatureplaatsingen of enige voorwaarden die externe partijen uitoefenen wanneer een Werkzoekende een sollicitatie heeft verzonden of de Website heeft verlaten. Sommige van deze externe partijen proberen bijvoorbeeld Werkzoekenden een tarief te laten betalen om te solliciteren op een bepaalde vacature, hoewel Zelfstandigwerkendkok.nl zijn best doet om dergelijke Vacatureplaatsingen niet op de Website te zetten. Als u de Zelfstandigwerkendkok.nl-website verlaat en ervoor kiest om naar een website van een externe partij te gaan, accepteert u de voorwaarden die door die externe partij worden opgelegd. Met uitzondering van enkele gesponsorde, aanbevolen of betaalde plaatsingen worden de Vacatureplaatsingen op, of gekoppeld via, de Website op een geautomatiseerde manier geïndexeerd of geplaatst. Zelfstandigwerkendkok.nl is niet verplicht om alle Vacatureplaatsingen te screenen of om een Vacatureplaatsing op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacatureplaatsing om wat voor reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Website. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van een Vacatureplaatsing of andere informatie die door een Werkgever of andere gebruiker wordt ingediend, niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke Werkgever of andere gebruiker. Zelfstandigwerkendkok.nl is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een Vacatureplaatsing, Bedrijfspagina’s, screeningsvragen en -antwoorden en assessments. Bovendien kan Zelfstandigwerkendkok.nl zoekopties aanbieden om de zoekresultaten voor Vacatureplaatsingen te beperken aan de hand van categorieën voor dienstverband (zoals voltijds of deeltijds). Dergelijke categorieën worden onafhankelijk en geheel door Zelfstandigwerkendkok.nl bepaald en zijn mogelijk geen directe of daadwerkelijke weerspiegeling van de inhoud van Vacatureplaatsingen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan de indeling van Vacatures wijzigen zodat u ze beter kunt lezen op een mobiele telefoon. Hoewel Zelfstandigwerkendkok.nl in sommige gevallen kan worden gecompenseerd door werkgevers die Vacatureplaatsingen plaatsen, waardoor Zelfstandigwerkendkok.nl gratis blijft voor Werkzoekenden, worden alle Vacatureplaatsingen beschouwd als advertenties. Zelfstandigwerkendkok.nl geeft Vacatureplaatsingen weer op basis van een combinatie van biedingen van werkgevers en relevantie, zoals zoektermen en andere activiteiten op Zelfstandigwerkendkok.nl. U mag de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl of de inhoud ervan alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

 

2. Cv’s en aanbevolen vacatures

 

 Door een openbaar cv op de Website te plaatsen, vraagt u Zelfstandigwerkendkok.nl om en geeft u Zelfstandigwerkendkok.nl toestemming om uw cv beschikbaar te stellen aan alle Werkgevers waarvan Zelfstandigwerkendkok.nl denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in uw cv. Door een cv te uploaden naar Zelfstandigwerkendkok.nl of te maken (een ‘Zelfstandigwerkendkok.nl-cv’), kan Zelfstandigwerkendkok.nl Vacatures met u delen die overeenkomen met de inhoud van uw Zelfstandigwerkendkok.nl-cv. Zelfstandigwerkendkok.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor de cv- of sollicitatie-informatie die u plaatst, verzendt of ontvangt via de Website en wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren of contact op te nemen met Zelfstandigwerkendkok.nl om dit te laten doen.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl mag u ook automatisch aanbevolen vacatures sturen via het e-mailadres waarmee u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account heeft gemaakt of waarmee u op een vacature heeft gereageerd. Zelfstandigwerkendkok.nl mag bepalen wat deze aanbevolen vacatures zijn op basis van een aantal factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uzelf die u plaatst op de Website (inclusief in uw Zelfstandigwerkendkok.nl-cv), zoekopdrachten die u uitvoert op de Website, vacatures waarop u klikt, vacatures waarop u solliciteert of de documentatie die u via Zelfstandigwerkendkok.nl voor een sollicitatie verstrekt aan een Werkgever. 

 

3. Via Zelfstandigwerkendkok.nl solliciteren op Vacatures

 

 Alle cv- of sollicitatie-informatie die u via de Website verstuurt, inclusief Persoonsgegevens in een cv, sollicitatie of antwoorden op screeningsvragen en assessments, vallen onder deze Overeenkomst (inclusief artikel D.3) en onder het Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl. Zelfstandigwerkendkok.nl kan uw sollicitatiedocumenten gebruiken om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in een vacature en Zelfstandigwerkendkok.nl kan contact met u opnemen voor een dergelijke vacature. Zelfstandigwerkendkok.nl kan dergelijke informatie bewaren, ongeacht of een Vacature is gesloten of niet meer beschikbaar is op de Website. Omwille van het kwaliteitsbehoud van de Website en Diensten kan Zelfstandigwerkendkok.nl naar eigen inzicht beperkingen opleggen aan uw mogelijkheid om via Zelfstandigwerkendkok.nl te solliciteren op Vacatures (‘Direct Solliciteren’) of aan andere diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl. Daarnaast geldt dat als u interesse in een Vacature aangeeft via Direct Solliciteren of als u aangeeft dat u een wervingsevenement wilt bezoeken (hierna worden alle verwijzingen op de Website naar ‘Solliciteer nu’, ‘Eenvoudig solliciteren’, ‘Solliciteer met je telefoon’, ‘Solliciteren via Zelfstandigwerkendkok.nl’, ‘Reageer op een wervingsevenement’ of vergelijkbare verwijzingen aangeduid met ‘Direct Solliciteren’), u uw cv en sollicitatiegegevens naar Zelfstandigwerkendkok.nl verzendt en u Zelfstandigwerkendkok.nl verzoekt en machtigt om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de van toepassing zijnde Werkgever(s) voor dergelijke Vacature(s). Als u Zelfstandigwerkendkok.nl verzoekt om een sollicitatie of bericht, met inbegrip van maar niet beperkt tot een ondertekend schriftelijk aanbod, naar een Werkgever te sturen via Direct Solliciteren of het doorstuursysteem van Zelfstandigwerkendkok.nl of een sollicitatie opslaat, begrijpt u dat dit geen garanties geeft en dat Zelfstandigwerkendkok.nl het recht heeft om deze sollicitatie of dit bericht opnieuw in te delen. 

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat Werkgevers kunnen vragen dat Zelfstandigwerkendkok.nl uw sollicitatiematerialen, cv, antwoorden op screeningsvragen, antwoorden op assessmentvragen en andere informatie die u aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt, samenvoegt in één document. U gaat er ook mee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl deze sollicitatiematerialen namens u samenvoegt. Wanneer u solliciteert op een vacature op Zelfstandigwerkendkok.nl, gaat u akkoord met de automatische verwerking van Zelfstandigwerkendkok.nl met betrekking tot uw sollicitatie, omdat dergelijke verwerking een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst is. Daarnaast stemt u ermee in dat uw sollicitaties en reacties die u van de Werkgever ontvangt (waaronder aanbiedingsbrieven), door Zelfstandigwerkendkok.nl worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

Als u solliciteert op een vacature zal Zelfstandigwerkendkok.nl proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van een Werkgever of Vertegenwoordiger te sturen. We kunnen niet garanderen dat dergelijke berichten en sollicitaties worden afgeleverd, ontvangen, geopend, gelezen of verwerkt. Zelfstandigwerkendkok.nl garandeert niet dat een Werkgever een dergelijk cv of ander sollicitatiemateriaal ontvangt, ervan op de hoogte wordt gesteld, dit opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens. Zelfstandigwerkendkok.nl kan u echter een melding sturen wanneer een van de

bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Bovendien kunnen we de juistheid van de door Werkgevers verstrekte contactgegevens niet garanderen. Ook kunnen we de technische mogelijkheden van externe sites niet garanderen. U gaat volledig akkoord met het bovenstaande. 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl is niet verantwoordelijk voor het sollicitatieproces van de Werkgever. 

 

Door gebruik te maken van Zelfstandigwerkendkok.nl, gaat u ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de sollicitatie, berichten, screeningsvragen of assessments van de Werkgever of de opmaak of afleveringsmethode ervan, en dat Zelfstandigwerkendkok.nl de ontvangst van uw sollicitatie door de Werkgever of de ontvangst van berichten van de Werkgever door u niet garandeert. Houd er rekening mee dat Zelfstandigwerkendkok.nl de vragen die door Werkgevers worden gesteld of de kwalificatiecriteria voor vacatures van Werkgevers, niet bepaalt. Zelfstandigwerkendkok.nl kan Werkzoekenden ervan op de hoogte stellen dat een vereiste van een Werkgever voor een vacaturetekst niet aanwezig lijkt te zijn op een cv. Deze informatie wordt zonder garantie gepresenteerd en Zelfstandigwerkendkok.nl garandeert niet dat het bijwerken van een cv zal leiden tot een baanaanbod. Zelfstandigwerkendkok.nl garandeert de identiteit van een Werkgever of medewerkers niet en raadt Werkzoekenden aan om tijdens het sollicitatieproces zorgvuldig te werk te gaan. Zelfstandigwerkendkok.nl garandeert de geldigheid van een vacature niet en raadt Werkzoekenden aan om de geldigheid ervan te controleren voordat ze beslissingen nemen over hun huidige werksituatie. Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens van een Werkgever of de geldigheid van een vacature. 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) en de recentheid van uw activiteiten op Zelfstandigwerkendkok.nl gebruiken om te bepalen of de woorden in het cv en de antwoorden op screeningsvragen van een Werkzoekende overeenkomen met de woorden in een Vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt Zelfstandigwerkendkok.nl om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze te presenteren aan de Werkgever als relevante of niet-relevante opties. Zelfstandigwerkendkok.nl mag deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Zelfstandigwerkendkok.nl-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatures en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers). Door screeningsvragen te beantwoorden, erkent u dat Werkgevers aan Zelfstandigwerkendkok.nl de instructie kunnen hebben gegeven om afwijzingen te versturen als uw antwoorden niet overeenkomen met door de Werkgever gewenste antwoorden en erkent u dat Zelfstandigwerkendkok.nl het versturen van deze weigeringen niet beoordeelt. Zelfstandigwerkendkok.nl kan Werkgevers de mogelijkheid bieden om een functie op hun account, genaamd Werkgeversassistent, te activeren. Als Werkgeversassistent wordt geactiveerd, geeft de Werkgever Zelfstandigwerkendkok.nl de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Deze meldingen worden automatisch verzonden na een bepaalde door de Werkgever geselecteerde periode, tenzij de Werkgever bij Zelfstandigwerkendkok.nl aangeeft geïnteresseerd te zijn in uw sollicitatie. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen aandeel heeft in het verzenden van deze berichten, en dat dergelijke berichten uitsluitend een resultaat zijn van de beslissing van de Werkgever om Werkgeversassistent te activeren en geen actie te ondernemen met betrekking tot uw sollicitatie via Zelfstandigwerkendkok.nl binnen de door de Werkgever geselecteerde periode. Al het directe contact dat de Werkgever met u heeft, en dus niet via een tool van Zelfstandigwerkendkok.nl (door u bijvoorbeeld rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van Zelfstandigwerkendkok.nl), is niet zichtbaar voor Zelfstandigwerkendkok.nl en voorkomt niet dat er een afwijzingsbericht wordt verzonden.

 

4. Communicatie en andere acties op de Website 

 

Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatures, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als een Werkgever via of met behulp van de Website materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt, kan Zelfstandigwerkendkok.nl u ook informeren dat een Werkgever een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacatureplaatsing, uw cv of uw sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacatureplaatsing, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot uw cv of sollicitatie. U stemt er hierbij mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke acties onderneemt. 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan een herinnering voor het sollicitatiegesprek te versturen als een Werkgever een gesprek met u heeft ingepland. In dit geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van Zelfstandigwerkendkok.nl en bevestigt u dat dit uw telefoonnummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. U ontvangt alleen voor dergelijke sollicitatiegesprekken een sms-bericht van Zelfstandigwerkendkok.nl en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. Houd er rekening mee dat deze sms-dienst afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers. Ook kunnen we de technische mogelijkheden van externe partijen om dergelijke sms-berichten te ontvangen, niet garanderen. 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook functionaliteiten in berichten plaatsen die betrekking hebben op uw sollicitatie waarmee u direct met een externe partij kunt bellen. Houd er rekening mee dat deze functionaliteit enkel als een dienst wordt verleend en dat deze gesprekken niet plaatsvinden via of worden opgenomen door Zelfstandigwerkendkok.nl. De standaard beltarieven van uw telefoonprovider zijn van toepassing. 

 

In bepaalde gevallen kunt u berichten, e-mails of e-mailmeldingen ontvangen die horen bij uw activiteit op of gebruik van de Website, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden. In alle gevallen worden dergelijke berichten of meldingen uitsluitend aangeboden als voorkomendheid. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd. 

 

5. Salaris, carrière, werven en andere informatie van Zelfstandigwerkendkok.nl

Zelfstandigwerkendkok.nl kan bepaalde categorieën informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. Zelfstandigwerkendkok.nl kan u bijvoorbeeld voorzien van gegevens over geschatte salarissen voor een bepaalde Vacatureplaatsing of over het aantal reacties op een Vacatureplaatsing. Deze gegevens die zijn verstrekt door Zelfstandigwerkendkok.nl, zijn schattingen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen worden gewijzigd, en de nauwkeurigheid ervan kan variëren. Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacatures. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl door externe partijen, inclusief van gelieerde ondernemingen van Zelfstandigwerkendkok.nl. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers verstrekt. Zo dient informatie met betrekking tot carrières of werving die door Zelfstandigwerkendkok.nl wordt geboden ook uitsluitend ter informatie en kan deze niet worden opgevat als professionele loopbaanondersteuning of personeelsdiensten. U begrijpt dat Zelfstandigwerkendkok.nl suggesties of informatie kan delen over best practices, maar u begrijpt ook dat het uiteindelijk uw verantwoordelijkheid is om te bepalen hoe u zoekt naar een baan of een kandidaat. Tevens begrijpt u dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen uitzendbureau of personeelsbureau is en dat het verstrekken van carrière- of wervingsgidsen dit niet impliceert. U begrijpt ook dat door te verwijzen naar of gebruik te maken van deze carrière- en wervingsgidsen, u geen sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en indiensttreding worden gegarandeerd en u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze diensten of gidsen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan u als een gebruiker van de Website van tijd tot tijd e-mails sturen vanuit de carrière- of wervingsgidsen als onderdeel van de diensten aan u. Deze e-mails kunnen het volgende bevatten, maar zijn niet beperkt tot: tips voor het verbeteren van uw cv of hoe u uw cv effectief kunt gebruiken in het sollicitatieproces, veelgestelde vragen tijdens sollicitatiegesprekken, volgende stappen nadat u een sollicitatie heeft verstuurd en hoe u zich voorbereidt op een nieuwe baan nadat u bent aangenomen. 

 

6. Uw gegevens over werkzoekenden

Als Werkzoekende onderneemt u verschillende acties op onze Website. U zoekt bijvoorbeeld naar vacatures en Zelfstandigwerkendkok.nl heeft kennis van gegevens en slaat gegevens op met betrekking tot de functies waarop u zoekt en die u selecteert, evenals de locatie van deze vacatures, het algemene salarisniveau of ervaringsniveau van de vacatures die u bekijkt (indien aangegeven in de vacature), de vacatures waar u op reageert, de hoeveelheid activiteiten of tijd van uw meest recente activiteit op Zelfstandigwerkendkok.nl, informatie die u direct aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt waaronder gewenst salaris of eerdere ervaring, of enige andere acties op de Website. U weet exact welke gegevens dit zijn omdat u de persoon bent die de activiteiten heeft ondernomen en de gegevens alleen betrekking hebben op uw activiteiten. Als u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account of een Zelfstandigwerkendkok.nl-cv heeft, stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl deze gegevens kan koppelen aan uw Zelfstandigwerkendkok.nl-profiel en de vastgelegde feitelijke gegevens mag gebruiken om Vacatures en u of uw openbare cv aan Werkgevers voor te stellen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die voldoet aan uw profiel op Zelfstandigwerkendkok.nl. U stemt er ook mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl contact met u op mag nemen op basis van dit vastgelegde gedrag namens Werkgevers of Zelfstandigwerkendkok.nl zelf. Houd er rekening mee dat onder de voornoemde acties geen informatie verzonden door u naar een externe partij hoort. Zelfstandigwerkendkok.nl kan echter wel openbaar weergeven dat u de Zelfstandigwerkendkok.nl-website onlangs heeft gebruikt om te communiceren met een externe partij. 

 

7. Screeningshulpmiddelen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan screeningshulpmiddelen beschikbaar stellen aan Werkgevers voor het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt licenties voor deze hulpmiddelen voor het gebruik door Werkgevers zoals is aangegeven door deze Werkgevers. Als Werkzoekende stemt u ermee in dat de Werkgever heeft bepaald om deze hulpmiddelen te gebruiken als onderdeel van het sollicitatieproces, en de gestelde vragen worden uitsluitend bepaald door de Werkgever en worden niet gesteld door Zelfstandigwerkendkok.nl. De Werkgever is de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat kwalificeren en is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een ‘ongelijkwaardige impact’. U stemt er verder mee in dat alleen de Werkgever verantwoordelijk is voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden.

 

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Zelfstandigwerkendkok.nl, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door

de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

 

B. Algemene voorwaarden voor Werkgevers

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkgevers en andere gebruikers die de Website openen of gebruiken zoals bedoeld voor individuen en/of organisaties die informatie met betrekking tot openstaande vacatures namens zichzelf of iemand anders beschikbaar willen maken, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die inkopen voor meerdere partijen, of anderszins hun acceptatie van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit artikel B van de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in uw hoedanigheid als Werkgever bedoeld. 

 

1. Werkgeversaccounts

 

Wanneer u op de Website een Zelfstandigwerkendkok.nl-account of Bedrijfspagina aanmaakt, vacatures plaatst die aangeven dat er openstaande vacatures zijn en als u andere baangerelateerd materiaal plaatst, inclusief links naar websites van externe partijen (‘Vacatures’), als onderdeel van het Zelfstandigwerkendkok.nl Advertentieprogramma of anderszins, stemt u ermee in dat deze Overeenkomst, de voorwaarden die zijn gekoppeld aan alle Zelfstandigwerkendkok.nl-diensten die u gebruikt, en alle beleidsregels van Zelfstandigwerkendkok.nl, inclusief het Privacybeleid en Cookiebeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl, op u van toepassing zijn.

 

Als Werkgever is uw account bedoeld voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. Zelfstandigwerkendkok.nl is er niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid van de hand als uw e-mail oneigenlijk wordt gebruikt door een externe partij. Door u te registreren voor een Zelfstandigwerkendkok.nl-account, gaat u ermee akkoord om verplichte e-mailupdates te ontvangen met betrekking tot afwijkende activiteiten op uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account. Als u probeert een e-mail te verzenden vanaf een naam of e-mailadres dat niet correct, accuraat, actueel of volledig is, behouden wij ons het recht voor om een dergelijke e-mail te verwijderen. Bovendien is een poging om een dergelijke e-mail te verzenden een schending van onze voorwaarden.

 

In sommige gevallen kunnen meerdere gebruikers aan hetzelfde account zijn gekoppeld (‘Gekoppeld account’). Een Gekoppeld account wordt gemaakt wanneer de primaire eigenaar (‘Beheerder’) van een Werkgeversaccount andere gebruikers uitnodigt voor hetzelfde account. Beheerders kunnen de mogelijkheid krijgen om deze andere gebruikers bepaalde niveaus van toegang en functionaliteit (‘Functies’) te geven binnen het account, zoals beschreven op de website. Als u een Beheerder bent die een gebruiker toevoegt aan een Functie of meerdere Functies, verklaart u aan Zelfstandigwerkendkok.nl dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van dit account bent en dat u de bevoegdheid heeft om toe te staan dat deze gegevens en toegang worden gedeeld. U stemt er verder mee in om Zelfstandigwerkendkok.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit het delen van deze gegevens en toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid van de bovenstaande verklaringen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor deze nauwkeurigheid. Wanneer u een Gekoppeld account gebruikt, kunnen alle gebruikers met bepaalde Functies toegang hebben tot alle accountgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatie en acties van alle andere gebruikers en sollicitanten binnen het Gekoppelde account, cv-contacten en factureringsgegevens, en u stemt in met dergelijke toegang. 

 

Adreswijziging: Indien u ons een factuuradres heeft verstrekt en u een dergelijk factuuradres wijzigt, blijft u aan deze Overeenkomst gebonden met dezelfde partij van Zelfstandigwerkendkok.nl gedurende de rest van de kalendermaand waarin u de wijziging

heeft aangebracht. U erkent hierbij dat u vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand aan deze Overeenkomst bent gebonden met de van toepassing zijnde partij van Zelfstandigwerkendkok.nl die in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst is geïdentificeerd met betrekking tot een dergelijke nieuwe woonplaats. 

 

2. Werkgeversdiensten inclusief screeningsvragen

 

U stemt er ook mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl, als een dienst voor Werkzoekenden, zijn doorstuurfunctie mag activeren voor uw Vacatures en dat Werkzoekenden die interesse willen tonen in een dergelijke Vacature, dat alleen mogen doen via Direct Solliciteren en dat Zelfstandigwerkendkok.nl sollicitaties naar het verstrekte e-mailadres zal sturen. Als u de kandidaatbeheerprogramma’s van Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot uw Werkgeversdashboard, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl bepaalde functies beschikbaar kan maken waarmee u handelingen kunt uitvoeren met betrekking tot de Werkzoekende, zoals tools voor het plannen van een sollicitatiegesprek, bekijken van een cv en afwijzen van een kandidaat. U gaat ermee akkoord dat door het gebruik van dergelijke kandidaatbeheerprogramma’s u Zelfstandigwerkendkok.nl de opdracht geeft om de sollicitatiematerialen, het cv, de antwoorden op screeningsvragen, de antwoorden op assessments en andere informatie van de kandidaat die u aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt, samen te voegen in één document. U gaat er ook mee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet verantwoordelijk is voor het onderhouden of bewaren van dergelijke sollicitatiematerialen, en dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen naleving van toepasselijke vereisten voor recordbehoud. Als u deze tools gebruikt, geeft u informatie aan Zelfstandigwerkendkok.nl en verzoekt en machtigt u ons om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat informatie die wordt gedeeld via Zelfstandigwerkendkok.nl, wordt verwerkt en geanalyseerd door Zelfstandigwerkendkok.nl, volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl. Zelfstandigwerkendkok.nl kan dergelijke informatie opslaan, ongeacht of een functie al is vervuld. 

 

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails, sollicitatieformulier, screeningsvragen of de indeling daarvan, Bedrijfspagina’s die u aanmaakt en Vacatures die u plaatst, en alle berichten die u via Direct Solliciteren of anderszins verstuurt. U gaat er bovendien mee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud en alle aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud van de hand wijst, inclusief of dergelijke inhoud wettelijk is. U gaat ermee akkoord dat Vacatures, een deel van een Bedrijfspagina of vragen voor Werkzoekenden om welke reden dan ook door Zelfstandigwerkendkok.nl kan/kunnen worden geweigerd of verwijderd. Zelfstandigwerkendkok.nl biedt geen garanties betreffende de levering of ontvangst van e-mails of sollicitatiedocumentatie van Werkzoekenden of een foutloze overdracht of opslag van gegevens. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd. Als u het niet prettig vindt om een bericht te sturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schriftelijk aanbod, aan een Werkzoekende via de doorstuurfuncties van Zelfstandigwerkendkok.nl, gebruikt u de doorstuurfuncties van Zelfstandigwerkendkok.nl niet en neemt u via de in het cv of de sollicitatie verstrekte persoonlijke gegevens contact op met de Werkzoekende of via een methode van uw keuze. Zelfstandigwerkendkok.nl zal proberen om sollicitaties naar de door u opgegeven contactgegevens te sturen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan de door u opgegeven contactgegevens echter niet verifiëren. Indien u onjuiste contactgegevens heeft verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te corrigeren, om op passende wijze te reageren, of om de nodige stappen te ondernemen om de privacy van Werkzoekenden te beschermen, en vrijwaart u Zelfstandigwerkendkok.nl van enige schade die daaruit voortvloeit. 

 

Bovendien mag Zelfstandigwerkendkok.nl namens u per e-mail herinneringen sturen aan Werkzoekenden die u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast kan Zelfstandigwerkendkok.nl namens u e-mails verzenden naar Werkzoekenden om aan te geven dat uw Vacature mogelijk overeenkomt met het cv van de Werkzoekende. Als u

screeningsvragen gebruikt, heeft u de mogelijkheid om Zelfstandigwerkendkok.nl de instructie te geven om afwijzingen te versturen indien de Werkzoekende de vragen niet heeft beantwoord zoals aangegeven in de online instructies. Als u voor deze optie kiest, stemt u ermee in dat wij afwijzingen sturen naar deze kandidaten en hen de status ‘Afgewezen’ geven in uw kandidaatdashboard. U stemt er ook mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl het overdragen of opslaan van deze of alle andere afwijzingen niet beoordeelt (aangezien dit automatisch gebeurt), dat overdracht of opslag niet wordt gegarandeerd, en dat de Werkzoekende de screeningsvragen wellicht niet juist heeft beantwoord. Wanneer u de kandidaatbeheertools van Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt, krijgt u mogelijk de optie om automatische afwijzingen naar kandidaten te sturen waarvan de status is ingesteld op ‘afgewezen’. Als u een dergelijke optie kiest, stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen aandeel heeft in het overdragen of opslaan van afwijzingen.

 

U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl actie kan ondernemen om te proberen om spamsollicitaties te identificeren en te verminderen, en dat een methode hiervoor kan zijn om een motivatiebrief te vereisen voor dergelijke sollicitanten. Zelfstandigwerkendkok.nl verifieert de identiteit van Werkzoekenden die reageren op uw vacature niet en is niet op de hoogte van de motivatie van Werkzoekenden die reageren op uw vacature en kan daarom niet de kwalificaties of de interesse van de Werkzoekende garanderen. U gaat ermee akkoord dat Direct Solliciteren en de doorstuurfuncties van Zelfstandigwerkendkok.nl aan u worden gepresenteerd zonder garanties en dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende.

 

Door gebruik te maken van geautomatiseerde telefonische screening, stemt u ermee in dat u Zelfstandigwerkendkok.nl verzoekt om de Werkzoekende een telefoonnummer te versturen dat de Werkzoekende kan bellen om uw telefonische screeningsvragen te beantwoorden. U stemt ermee in dat deze vragen deel uitmaken van het sollicitatieproces, enkel door u zijn bepaald, en niet worden gesteld door Zelfstandigwerkendkok.nl. U stemt er ook mee in dat u Zelfstandigwerkendkok.nl alleen vraagt om de antwoorden op de screeningsvragen van de Werkzoekende vast te leggen en dat Zelfstandigwerkendkok.nl de opname van de antwoorden op uw vragen zal doorsturen. U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl de opname beluistert en analyseert in overeenstemming met het Privacybeleid. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke telefoonschermen en antwoorden van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd.

 

U vrijwaart en verdedigt Zelfstandigwerkendkok.nl, de medewerkers van Zelfstandigwerkendkok.nl, aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen en licentiegevers van vorderingen of aansprakelijkheden jegens externe partijen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een Bedrijfspagina die u heeft gemaakt, of uit Vacatures of screeningsvragen (of antwoorden daarop) die u heeft geplaatst of berichten die u heeft verzonden (inclusief vragen voor Werkzoekenden in elk van de voorgaande). Zelfstandigwerkendkok.nl kan analysegegevens van Vacatures beschikbaar maken op een Bedrijfspagina of ergens anders op de Website, en kan naar eigen inzicht analysegegevens met betrekking tot uw Werkgeversaccount verstrekken aan iedereen binnen uw bedrijf. Indien er sprake is van een onbetaald(e) of openstaand(e) factuur of saldo, heeft Zelfstandigwerkendkok.nl het recht om het gebruik van dit of een ander Zelfstandigwerkendkok.nl-product door u op te schorten of te beëindigen voor zover wettelijk toegestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot Zelfstandigwerkendkok.nl-producten waarvoor u geen onbetaald(e) factuur of saldo heeft uitstaan. Zelfstandigwerkendkok.nl kan ervoor kiezen om het volgende toe te passen: (i) boetes voor te late betalingen volgens de actuele rentepercentages plus 10% of de maximale rente zoals wettelijk toegestaan, afhankelijk van welke lager is en (ii) een wettelijk vastgesteld vast bedrag voor schadeloosstelling voor herstelkosten, indien geboden onder toepasselijke wetgeving, en (iii) redelijke onkosten en advocaatkosten die Zelfstandigwerkendkok.nl moet betalen voor het innen van dergelijke late betalingen.

 

Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatures, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als u via of met behulp van de Website materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt, kan Zelfstandigwerkendkok.nl een Werkzoekende ook informeren dat u een actie heeft ondernomen met betrekking tot een Vacature, uw cv of uw sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacature, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot het cv of de sollicitatie. U stemt er hierbij mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke acties onderneemt. 

 

3. Vacaturematch

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) van Werkzoekenden en de recentheid van hun activiteiten op Zelfstandigwerkendkok.nl gebruiken om te bepalen of de woorden in hun cv en de antwoorden op screeningsvragen overeenkomen met de woorden in een Vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt Zelfstandigwerkendkok.nl om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze aan u te presenteren als relevante of niet-relevante opties. Zelfstandigwerkendkok.nl kan deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Zelfstandigwerkendkok.nl-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatures en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers). 

 

4. Salaris, sollicitaties of andere informatie van Zelfstandigwerkendkok.nl

 Zelfstandigwerkendkok.nl kan bepaalde categorieën informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. Zelfstandigwerkendkok.nl kan Werkzoekenden bijvoorbeeld voorzien van gegevens over geschatte salarissen voor een bepaalde Vacature of u voorzien van gegevens over het aantal reacties op uw Vacature. Alle dergelijke gegevens die zijn verstrekt door Zelfstandigwerkendkok.nl, zijn schattingen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen worden gewijzigd, en de nauwkeurigheid ervan kan variëren. Met betrekking tot informatie over schattingen moet u, als u deelneemt aan het Zelfstandigwerkendkok.nl Advertentieprogramma, zich ervan bewust zijn dat dit geen informatie is die u koopt van Zelfstandigwerkendkok.nl en dat er per sollicitatie niets in rekening wordt gebracht. Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacatures. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl door externe partijen, inclusief van gelieerde ondernemingen van Zelfstandigwerkendkok.nl. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers verstrekt. Het minimumloon kan verschillen per rechtsgebied en u moet contact opnemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris. Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook gegevens verstrekken over impressies in verband met de advertentie van uw baan. Deze cijfers, die uitsluitend verstrekt worden voor informatiedoeleinden, zijn te allen tijde onderworpen aan verandering en Zelfstandigwerkendkok.nl kan er de nauwkeurigheid niet van garanderen. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om de manier waarop deze cijfers gemeten worden te veranderen.

 

5. Screeningshulpmiddelen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan bepaalde screeningshulpmiddelen beschikbaar stellen aan u voor gebruik tijdens het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. Zelfstandigwerkendkok.nl verleent u een licentie om deze hulpmiddelen naar eigen inzicht te gebruiken. Als u gebruikmaakt van een screeningsproduct dat door Zelfstandigwerkendkok.nl aan u beschikbaar is gesteld, stelt u dat u heeft besloten om deze hulpmiddelen te gebruiken als deel van uw sollicitatieproces en de inhoudelijke vragen die worden gesteld of zijn gekozen, uitsluitend door u zijn bepaald en niet worden gesteld door Zelfstandigwerkendkok.nl. U bent de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat geschikt maken. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een ‘ongelijkwaardige impact’. U stemt er verder mee in dat u verantwoordelijk bent voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden. U stemt ermee in om Zelfstandigwerkendkok.nl te vrijwaren van alle aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van een screeningshulpmiddel door u, of dat het screeningshulpmiddel resulteert in een ‘ongelijkwaardige impact’.

 

De Werkgever geeft Zelfstandigwerkendkok.nl de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Als u wilt voorkomen dat een afwijzing wordt verstuurd, moet u uw interesse in de sollicitatie op Zelfstandigwerkendkok.nl aangeven. Al het directe contact dat u heeft met een Werkzoekende, en dus niet via een tool van Zelfstandigwerkendkok.nl (door bijvoorbeeld een Werkzoekende rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van Zelfstandigwerkendkok.nl), is niet zichtbaar voor Zelfstandigwerkendkok.nl en voorkomt niet dat er een afwijzing wordt verzonden. U dient via een tool van Zelfstandigwerkendkok.nl communiceren met een Werkzoekende om te voorkomen dat er een afwijzing wordt verzonden door Zelfstandigwerkendkok.nl. Als u uw account activeert, gaat u ermee akkoord dat u Zelfstandigwerkendkok.nl opdracht geeft om deze berichten te sturen naar kandidaten waarop u niet reageert binnen het door u gekozen tijdsbestek, en u gaat ermee akkoord Zelfstandigwerkendkok.nl schadeloos te stellen voor claims die hieruit voortvloeien. 

 

6. Communicatie via Zelfstandigwerkendkok.nl

 

In bepaalde gevallen kunt u berichten, e-mails of e-mailmeldingen ontvangen die horen bij uw activiteit op of gebruik van de Website, of een andere communicatiedienst, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden. In alle gevallen worden dergelijke berichten of meldingen uitsluitend aangeboden als voorkomendheid. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd.

 

Als u een Vacature rechtstreeks op Zelfstandigwerkendkok.nl plaatst, worden sollicitaties alleen naar uw Zelfstandigwerkendkok.nl-dashboard verstuurd. Andere meldingen die u ontvangt, worden enkel uit voorkomendheid aangeboden. U ontvangt bijvoorbeeld mogelijk geen e-mailmeldingen voor sollicitaties als een Werkzoekende de screeningsvragen niet juist heeft beantwoord. Deze sollicitaties worden wel naar uw Zelfstandigwerkendkok.nl-dashboard gestuurd. 

 

7. Bedrijfspagina’s

 

Wanneer u een Vacature rechtstreeks op Zelfstandigwerkendkok.nl plaatst, kan Zelfstandigwerkendkok.nl automatisch een Bedrijfspagina voor u genereren. U machtigt Zelfstandigwerkendkok.nl om die Bedrijfspagina namens u en voor u te claimen. De pagina wordt gemarkeerd met de status ‘Profiel geclaimd’ en u kunt informatie bewerken en toevoegen. Materialen van gebruikers kunnen op Bedrijfspagina’s worden geplaatst door

personen die niet gelieerd zijn aan het Bedrijf dat deze Bedrijfspagina beheert, waaronder maar niet beperkt tot antwoorden op vragen op Bedrijfspagina’s. Bovendien kan Zelfstandigwerkendkok.nl al uw op de Website geplaatste Vacatures op uw Bedrijfspagina vermelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Vacatures die rechtstreeks op Zelfstandigwerkendkok.nl zijn geplaatst en die zijn geïndexeerd door Zelfstandigwerkendkok.nl. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud die u op een Bedrijfspagina plaatst, ongeacht of deze door of voor u is gemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s of video’s die u plaatst en externe websites die via de inhoud die u op een Bedrijfspagina plaatst, kunnen worden geopend. Daarnaast omvatten deze functies mogelijk analyses of andere cijfers waarvan Zelfstandigwerkendkok.nl niet garandeert dat deze kloppen en waarvoor u zelf moet bepalen of ze geschikt zijn voor uw beoogde gebruik of doel.

 

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Zelfstandigwerkendkok.nl, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door

de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

 

U doet hierbij ook afstand van elk recht op een juryrechtszaak in verband met een actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website of deze Algemene voorwaarden.

 

C. Algemene voorwaarden voor alle gebruikers

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzoekenden, Werkgevers, en andere gebruikers die de Website bezoeken of gebruiken of anderszins hun aanvaarding van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit artikel D van de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in elke hoedanigheid bedoeld. 

 

1. Externe websites openen

 

De Website bevat links naar andere internetwebsites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door externe leveranciers en andere externe partijen (‘Externe websites’). U erkent dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke externe partijen, voor de beschikbaarheid van de Externe websites of voor de materialen die beschikbaar zijn op of via deze websites. U kunt contact opnemen met de websitebeheerder of webmaster over de Externe website als u vragen of opmerkingen heeft over deze links of de materialen die op deze Externe website staan.

 

Daarnaast kan Zelfstandigwerkendkok.nl u links verstrekken naar bepaalde websites van externe partijen die diensten aanbieden die mogelijk van nut zijn voor u. Wij kunnen op elk moment stoppen met het aanbieden van dergelijke websites of diensten van externe partijen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke websites of diensten van externe partijen, gaat u uitsluitend en op eigen risico een overeenkomst aan met een dergelijke externe partij. Wanneer u een overeenkomst sluit met dergelijke partijen, deelt u uw gegevens rechtstreeks met hen en worden uw rechten en hun verplichtingen bepaald door hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud of diensten die door deze externe partijen worden aangeboden en wijzen alle aansprakelijkheid van de hand jegens alles wat zich kan voordoen wanneer u gebruikmaakt van services van dergelijke externe partijen. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor betalingen die van u kunnen worden gevraagd door dergelijke externe partijen. U wordt op de website geïnformeerd dat dit websites en diensten zijn van externe partijen en niet van Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan u bijvoorbeeld toegang verstrekken tot een link op Zelfstandigwerkendkok.nl naar diensten voor achtergrondonderzoek die worden aangeboden en uitgevoerd door een externe partij (allemaal een ‘Externe dienst voor achtergrondonderzoek’). Deze dienst kan worden aangeboden door een Werkzoekende toestemming te geven zijn of haar eigen achtergrondonderzoek aan te vragen of een Werkgever toestemming te geven een achtergrondonderzoek uit te voeren voor een Werkzoekende. Als u ervoor kiest om deze link en deze diensten te gebruiken, gaat u rechtstreeks een contract aan met de Externe dienst voor achtergrondonderzoek en maakt Zelfstandigwerkendkok.nl geen deel uit van dit contract. Wees ervan bewust (en stem ermee in) dat Zelfstandigwerkendkok.nl de rapporten van de achtergrondonderzoeken die worden geboden door Externe dienst voor achtergrondonderzoek niet kan en niet zal samenstellen, openen, bekijken, analyseren, manipuleren, aanpassen, evalueren of opslaan voor u of andere gebruikers. Zelfstandigwerkendkok.nl functioneert uitsluitend als een technisch verlengstuk om de overdracht van de achtergrondonderzoeken die een Externe dienst voor achtergrondonderzoek naar u stuurt, mogelijk te maken. Verder stemt u ermee in om Zelfstandigwerkendkok.nl volledig te vrijwaren en te verdedigen bij claims die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten van Externe dienst voor achtergrondonderzoek of een achtergrondonderzoek dat door een Externe dienst voor achtergrondonderzoek aan u is geboden. 

 

Bepaalde pagina’s op de Website kunnen ingesloten inhoud en informatie bevatten die is verstrekt door API’s van externe partijen en die valt onder extra voorwaarden die worden opgelegd door deze externe partijen. De Website kan bijvoorbeeld functies en materiaal van Google Maps bevatten, die vallen onder de huidige versies van: (1) de aanvullende Algemene voorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.nl/help/terms_maps/; en (2) het Privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Informatie op Bedrijfspagina’s kan afkomstig zijn van het respectievelijke bedrijf of van externe partijen.

 

Houd er rekening mee dat hoewel in deze Overeenkomst de diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl in het algemeen worden beschreven, diensten kunnen verschillen aan de hand van beschikbaarheid. U moet de Website op uw locatie raadplegen om erachter te komen welke diensten beschikbaar zijn voor u. Hoewel in sommige gedeelten van deze Overeenkomst bijvoorbeeld koppeldiensten worden beschreven, biedt Zelfstandigwerkendkok.nl geen koppeldiensten in Japan.

 

2. Onze website gebruiken

 

Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software door een externe partij of anderszins, om gegevens van de Website te halen (zoals ‘screen scraping’ of ‘crawling’), is verboden. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om maatregelen die zij nodig acht te nemen, waaronder juridische procedures zonder nadere ingebrekestelling, met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van de Website. Als u de Website commercieel wilt gebruiken, als u de Website op enige andere wijze dan als Werkzoekende of Werkgever wilt gebruiken, of als u Zelfstandigwerkendkok.nl-diensten wilt afnemen die gebruikmaken van de Website, heeft u een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Zelfstandigwerkendkok.nl nodig of moet u de online algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl hebben geaccepteerd. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om op elk moment en om wat voor reden dan ook gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

 

3. Materialen van gebruikers

 

Op sommige delen van de Website, zoals prikborden en forums of pagina’s met vacatureplaatsingen, kunnen gebruikers materiaal zoals Vacatures, cv’s, informatie, tekst, afbeeldingen, audio, video, berichten en ander materiaal plaatsen (al het materiaal dat een gebruiker indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op of via de Website, of materialen die een gebruiker verstuurt naar Zelfstandigwerkendkok.nl, waarin wordt vermeld dat dergelijke materialen op de Website mogen worden geplaatst, wordt hier aangeduid met ‘Materialen van gebruikers’). Dergelijke functionaliteit is bedoeld om gebruikers te helpen informatie over Vacatures en bedrijven te verkrijgen, gebruikers te informeren over Vacatures, informatie te bieden over potentiële kandidaten en andere communicatie te vergemakkelijken. Materialen van gebruikers worden geleverd door externe partijen die vaak anonieme gebruikersnamen gebruiken. Materialen van gebruikers kunnen onjuist, onvolledig, misleidend of bedrieglijk zijn. De Website biedt bijvoorbeeld plek aan Bedrijfspagina’s waar Materialen van gebruikers op kunnen worden geplaatst door personen die niet gelieerd zijn aan het Bedrijf die deze Bedrijfspagina beheert, met inbegrip van maar niet beperkt tot antwoorden op vragen op Bedrijfspagina’s. Zo wordt Zelfstandigwerkendkok.nl Community ook op de Website gehost. Hier kunnen externe partijen met inbegrip van, maar niet beperkt tot Experts op het gebied van vacatures zoeken, materiaal van gebruikers plaatsen. Zelfstandigwerkendkok.nl onderschrijft Materialen van gebruikers, waaronder meningen, advies, informatie of verklaringen, niet en is hier niet verantwoordelijk voor. Bepaalde elementen van Zelfstandigwerkendkok.nl-pagina’s met zoekresultaten kunnen de schijn hebben dat ze zijn geproduceerd door Zelfstandigwerkendkok.nl, maar zijn in werkelijkheid een reproductie van door gebruikers gegenereerde zoekopdrachten. Door de Website te bezoeken, erkent u dat u materialen kunt tegenkomen (waaronder Materialen van gebruikers) die schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot grove taal en andere mogelijk aanstootgevend materiaal, en u erkent dat Zelfstandigwerkendkok.nl hier niet aansprakelijk voor is. U mag geen Materialen van gebruikers plaatsen die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevatten of die geen relevante of feitelijke inhoud bevatten. U mag ook geen Materialen van gebruikers plaatsen die bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties (anders dan Vacatures zoals toegestaan door deze Overeenkomst), verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie bevatten (tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan) of die spammen of flooding stimuleren of veroorzaken.

 

U mag geen Materialen van gebruikers gebruiken die officiële identificatiegegevens (van uzelf of een ander persoon) bevatten, zoals een sofinummer, paspoortnummer, burgerservicenummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of soortgelijk(e) nummer, code of identificatienummer. Het plaatsen van dergelijke informatie kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere nadelige gevolgen hebben. Zelfstandigwerkendkok.nl kan deze identificatiegegevens verwijderen, maar is niet verplicht om dit te doen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het plaatsen van identificatiegegevens. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om de weergave van het cv op de Website te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verbergen van velden, het herschikken van de opmaak en het wijzigen van visuele elementen.

 

Hoewel Zelfstandigwerkendkok.nl niet verplicht is om dit te doen, kan Zelfstandigwerkendkok.nl Materialen van gebruikers controleren en behoudt Zelfstandigwerkendkok.nl zich het recht voor om Materialen van gebruikers of een deel daarvan te verwijderen die, naar eigen goeddunken van Zelfstandigwerkendkok.nl, de bovenstaande regels schenden, waaronder Materialen van gebruikers die geen verband houden met het specifieke gedeelte van de Website waarop deze inhoud is geplaatst, of die een advertentie of een ander commercieel bericht vormen (anders dan Vacatures die zijn toegestaan door deze Overeenkomst), of die Zelfstandigwerkendkok.nl naar eigen goeddunken ongepast acht. Als u vindt dat Materialen van gebruikers deze Overeenkomst of ons beleid schenden, neem dan onmiddellijk contact op met Zelfstandigwerkendkok.nl zodat wij de mogelijkheid hebben om de verwijdering ervan te overwegen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen enkele verplichting heeft om Materialen van gebruikers te verwijderen, en de interpretatie van de vraag i) of Materialen van gebruikers een beleid van Zelfstandigwerkendkok.nl schenden, ii) of Materialen van gebruikers worden gepubliceerd of teruggetrokken, en iii) of materialen die een partij op Zelfstandigwerkendkok.nl wil plaatsen, worden uitgesloten, wordt altijd naar eigen goeddunken van Zelfstandigwerkendkok.nl uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen enkele aansprakelijkheid jegens u of iemand anders heeft voortvloeiend uit redactionele beslissingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl een interactieve computerdienst is en geen verplichting heeft om Materialen van gebruikers te screenen, of om Materialen van gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot Vacatures) op te nemen in de zoekresultaten of andere plaatsingen, en Materialen van gebruikers om elke of juist geen enkele reden kan uitsluiten van publicatie of verwijderen.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om Materialen van gebruikers en andere relevante gegevens en de omstandigheden van de verstrekking ervan te delen met externe partijen in verband met het exploiteren van de Website om zichzelf, zijn gelieerde ondernemingen, zijn partners en zijn bezoekers te beschermen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat Zelfstandigwerkendkok.nl kan meewerken aan dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke bevelen om het elektronische adres en de identiteit van een gebruiker, of andere correct verzochte informatie, te verstrekken. Wanneer u vertrouwelijk iets (zoals anonieme bedrijfsreviews of een vertrouwelijke vacature) plaatst op Zelfstandigwerkendkok.nl, kan uw identiteit op verzoek van de overheid of justitie worden achterhaald.

 

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande behoudt Zelfstandigwerkendkok.nl zich het recht voor (maar is niet verplicht) om een Vacature te verwijderen die direct of indirect Werkzoekenden discrimineert. Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature specifiek duidelijk maakt dat alleen Werkzoekenden worden gevraagd die aan bepaalde criteria voldoen, waarbij anderen worden uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, ras, leeftijd of beperking. Indirecte discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature impliciet bepaalde Werkzoekenden uitsluit, aangezien zij met geen mogelijkheid aan de functie-eisen van een Vacature kunnen voldoen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om u te onthouden van het plaatsen van Vacatures die direct of indirect Werkzoekenden discrimineren of anderszins de van toepassing zijnde wetgeving schenden. 

 

4. Licentie voor Materialen van gebruikers en Feedback

 

Alleen in zover wettelijk toegestaan, verleent u Zelfstandigwerkendkok.nl zonder enige beperking een niet-exclusief/niet-exclusieve, wereldwijd(e), eeuwigdurend(e) (alleen in te trekken zoals hieronder beschreven), volledig betaald(e), royalty-vrij(e), overdraagba(a)r(e), sub-licentieerba(a)r(e) (via verschillende sublicentieniveaus) recht en licentie om afgeleide werken te gebruiken, verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren, te tonen en voor te bereiden en anderszins gebruik te maken van alle Materialen van gebruikers die u plaatst of verstuurt, voor het publiceren van materiaal op de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl of zijn , voor het onderhoud van de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl en het adverteren van Zelfstandigwerkendkok.nl. U begrijpt dat er in geen enkele vorm een compensatie is verplicht of moet worden betaald aan u met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van Zelfstandigwerkendkok.nl onder de licentie die is toegekend in dit Artikel. Voor zover compensatie verplicht is onder de toepasselijke wetgeving als resultaat van, of met betrekking tot, het uitoefenen van de rechten van Zelfstandigwerkendkok.nl, doet u hierbij alle rechten op dergelijke compensatie van de hand.

 

Bovendien verleent u Zelfstandigwerkendkok.nl, aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders een licentie voor het gebruik van uw naam, gebruikersnaam en/of handelsmerken en logo’s met betrekking tot (i) dergelijke Materialen van gebruikers, (ii) Zelfstandigwerkendkok.nl-marketingmaterialen die dergelijke Materialen van gebruikers bevatten, of (iii) acties van Zelfstandigwerkendkok.nl om dergelijke Materialen van gebruikers (zoals Vacatures) te adverteren of publiceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van trefwoorden in internetzoekmachines van externe partijen. Niettegenstaande het voorgaande, voor zover u foto’s naar Zelfstandigwerkendkok.nl verstuurt met betrekking tot een bepaalde Zelfstandigwerkendkok.nl-dienst, plaatst Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke foto’s alleen in verband met een dergelijke dienst.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van de Materialen van gebruikers die u verzendt, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt op of via de Website, of dat u op een andere wijze het recht heeft om de licentie te verlenen zoals uiteengezet in deze paragraaf, (ii) dergelijke Materialen van gebruikers, en de verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid ervan op of via de Website, de van toepassing zijnde wetgeving of de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of rechtspersoon niet schendt en (iii) dergelijke verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid op of via de Website niet tot een schending van een overeenkomst leidt tussen u en externe partijen. U gaat ermee akkoord dat u alle royalties, boetes, schadevergoedingen en andere gelden betaalt die u verschuldigd bent aan een persoon of rechtspersoon op grond van dergelijke Materialen van gebruikers. U gaat ermee akkoord dat u Zelfstandigwerkendkok.nl en aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen verdedigt, schadeloos stelt en vrijwaart van alle vorderingen die voortvloeien uit dergelijke Materialen van gebruikers. Indien u wilt verzoeken om de licentie in te trekken die in deze paragraaf door u wordt verleend voor dergelijke Materialen van gebruikers, stuurt u een aangetekende brief met het verzoek naar het bovenvermelde postadres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (ten behoeve van identiteitscontrole) en verzoekt u om verwijdering van dergelijke Materialen van gebruikers. Uw aangetekende brief met het verzoek dient het volgende te omvatten: (a) de handtekening van de houder van de van toepassing zijnde rechten voor dergelijke Materialen van gebruikers of een persoon die bevoegd is om namens de rechthebbende te handelen; (b) de identificatie van de Materialen van gebruikers waarvoor de licentie wordt ingetrokken en redelijk voldoende informatie aan de hand waarvan Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke Materialen van gebruikers op de Website kan lokaliseren en verwijderen; (c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; (d) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent door de rechthebbende om de licentie voor de aangewezen Materialen van gebruikers in te trekken; en (e) een verklaring dat de informatie in het verzoek juist is en, op straffe van meineed, dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent om te handelen namens de rechthebbende met betrekking tot dergelijke Materialen van gebruikers. Er kunnen kosten verbonden zijn aan het beantwoorden en uitvoeren van een dergelijk verzoek. Neem contact op met Zelfstandigwerkendkok.nl voor meer informatie.

 

U kunt naar eigen goeddunken van tijd tot tijd feedback en gerelateerd materiaal aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekken over de werking en prestaties van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de identificatie van mogelijke fouten, verbeteringen, aanpassingen en bugfixes (‘Feedback’). Indien u, via uw evaluatie of anderszins, Feedback geeft, verleent u hierbij aan Zelfstandigwerkendkok.nl een niet-exclusief/niet-exclusieve, wereldwijd(e), eeuwigdurend(e), onherroepelijk(e), royalty-vrij(e), sublicentieerba(a)r(e) (via meerdere lagen sublicentiehouders) recht en licentie om afgeleide werken hiervan te maken, te gebruiken, te verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en voor te bereiden en op andere wijze dergelijke Feedback zonder beperking voor een doel te benutten. U stemt ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl alle Feedback mag delen met een externe partij op enigerlei wijze en u accepteert dat Zelfstandigwerkendkok.nl alle Feedback zonder beperkingen in sublicentie mag geven aan een externe partij in enigerlei wijze. Door Feedback te verstrekken, stemt u ermee in dat de verstrekking van deze Feedback gratis, ongevraagd en zonder beperkingen is en Zelfstandigwerkendkok.nl geen verplichtingen heeft met betrekking tot vergoedingen, vertrouwelijkheid of anderszins, en dat we deze Feedback vrijelijk kunnen gebruiken zonder betaling van een vergoeding en deze Feedback op niet-vertrouwelijke basis en zonder beperkingen kunnen delen. U stemt er ook mee in dat door het accepteren van Feedback, Zelfstandigwerkendkok.nl geen afstand doet van rechten om gelijksoortige of verwante ideeën te gebruiken die Zelfstandigwerkendkok.nl al had, die zijn ontwikkeld door zijn werknemers, of die zijn verkregen uit andere bronnen.

 

5. Regels voor het gebruik van onze Website

 

U stemt ermee in om de Website niet te bezoeken (of trachten te bezoeken) op enige andere wijze dan middels de wijze verstrekt door Zelfstandigwerkendkok.nl, tenzij u specifiek hiervoor toestemming heeft gekregen in een andere schriftelijke overeenkomst met Zelfstandigwerkendkok.nl. U gaat ermee akkoord dat u niet deelneemt aan activiteiten die de Website (of de servers en netwerken die aan de Website zijn verbonden) verstoren of onderbreken. Tenzij u specifieke toestemming heeft gekregen middels een aparte, schriftelijke overeenkomst met Zelfstandigwerkendkok.nl, garandeert u dat u de Website niet zult ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen voor welk doeleinde dan ook. Het gebruiken of opgeven van valse, verzonnen of fictieve namen of contactgegevens in verband met de Website is een reden voor onmiddellijke beëindiging van uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account en mogelijkheid om de Website te gebruiken. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u of een externe partij heeft) voor schendingen van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en voor eventuele gevolgen (met inbegrip van verlies of schade geleden door Zelfstandigwerkendkok.nl) van een dergelijke schending.

 

U stemt ermee in dat u geen schadelijke code naar Zelfstandigwerkendkok.nl zult verzenden of uploaden naar of via de Website (als Materialen van gebruikers of anderszins) of de Website zult misbruiken voor uw eigen commerciële gewin. ‘Schadelijke code’ verwijst naar elke software (soms aangeduid met ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ of ‘trap door devices’) die: (a) is ontwikkeld om gegevens, opslagmedia, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie te beschadigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te onderscheppen, te onteigenen of anderszins op enige wijze te belemmeren op basis van een gebeurtenis, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het aantal kopieën overschrijden, (ii) het aantal gebruikers overschrijden, (iii) het verstrijken van een bepaalde tijd, (iv) de vervroeging van een bepaalde datum of andere waarde, of (v) gebruik van een bepaalde functie; of (b) een onbevoegd persoon in staat stelt om een dergelijk resultaat te bewerkstellingen; of (c) een onbevoegd persoon in staat stelt om de gegevens van iemand anders te openen zonder de kennis en toestemming van de betreffende persoon. Zonder beperking van het voorgaande en uitsluitend bij wijze van voorbeeld mogen gebruikers het volgende niet doen: 

 

 • Ongevraagde commerciële e-mail (‘spam’) genereren of beschikbaar stellen. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, het imiteren van zijn of haar e-mailadres, of valse accounts maken met het doel om spam te verzenden;

  • datamining van eigendom van Zelfstandigwerkendkok.nl;

  • berichten naar gebruikers sturen die hebben aangegeven dat er geen contact met hen opgenomen dient te worden;

  • de contactgegevens van een persoon verkopen, uitwisselen of verspreiden aan externe partijen zonder dat de persoon van een dergelijke vrijgave op de hoogte is en hier blijvende toestemming voor heeft gegeven; en

  • het gebruik van contactpersonen van Zelfstandigwerkendkok.nl CV in strijd met het beleid van Zelfstandigwerkendkok.nl, zoals bepaald door Zelfstandigwerkendkok.nl, met inbegrip van wat bijvoorbeeld is aangeduid met lage responsratio’s van dergelijke gecontacteerde personen.

 • Verzenden, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende, frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud, of een aanbod om dit te doen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan de verzending van dergelijke materialen blokkeren.

 • Virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxen of andere schadelijke code of items van een destructief of misleidend karakter opzettelijk verspreiden.

 • Piramidespelen of vergelijkbare programma’s uitvoeren of doorsturen. • Inhoud verzenden die schadelijk is voor minderjarigen.

 • Zich voordoen als een ander persoon (door middel van een e-mailadres of anderszins) of op andere wijze uzelf of de bron van een e-mail anders voordoen.

 • Het intellectuele eigendom van iemand anders of andere merkgebonden of vertrouwelijke informatie verzenden zonder de toestemming van een dergelijke eigenaar of licentiegever. Gebruikers die herhaaldelijk intellectueel eigendom van anderen plaatsen, worden geblokkeerd door Zelfstandigwerkendkok.nl.

 • De wettelijke rechten (zoals de privacy- en publiciteitsrechten) van anderen schenden.

 • Illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen.

 • Het genot van de Website voor andere gebruikers van Zelfstandigwerkendkok.nl verhinderen.

 • Meerdere gebruikersaccounts maken in verband met een schending van de Overeenkomst of gebruikersaccounts maken op automatische wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen.

 • Een Zelfstandigwerkendkok.nl-account verkopen, verhandelen, wederverkopen of op andere wijze benutten voor een ongeoorloofd(e) commercieel doel of overdracht.

 • Een deel van de Website wijzigen, aanpassen of vertalen, of hier reverse-engineering op toepassen.

 • Een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten verwijderen die/dat zich in of op de Website van toepassing is.

 • Een deel van de webpagina’s die deel uitmaken van de Website, opnieuw formatteren of inkaderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zelfstandigwerkendkok.nl.

 • Contact opnemen met andere gebruikers van Zelfstandigwerkendkok.nl over multi-level marketing-programma’s (MLM), banen die betaling vereisen om te beginnen of onderwerpen die Zelfstandigwerkendkok.nl schadelijk acht voor de gebruikers.

 • Meerdere Zelfstandigwerkendkok.nl-accounts maken zonder toestemming.

 • Meerdere Zelfstandigwerkendkok.nl-accounts maken onder uw bedrijfsnaam om een hogere zichtbaarheid te krijgen in het gratis plaatsingssysteem.

 • Beperkingen of schorsingen van de functionaliteit omzeilen. • Valse informatie verstrekken.

 • De database van Zelfstandigwerkendkok.nl CV scrapen.

 • Materialen van Zelfstandigwerkendkok.nl scrapen of anderszins repliceren voor concurrerende doeleinden.

 • Advertentieblokkering of vergelijkbare software gebruiken in verband met uw gebruik van de Website, indien en alleen voor zover dat dergelijke software het weergeven van Vacatures beperkt of voorkomt. 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om Materialen van gebruikers te gebruiken (inclusief de inhoud van berichten of materiaal dat via of naar de Website of Zelfstandigwerkendkok.nl is verzonden) om potentieel illegale of onrechtmatige activiteiten, of andere activiteiten die schadelijk zijn voor andere gebruikers, te voorkomen. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en Materialen van gebruikers te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Als u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl de bovenstaande regels afdwingt of probeert spam, fraude of andere afwijkende activiteiten te voorkomen. Dergelijke maatregelen kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente opschorting of beëindiging van uw account, van uw toegang tot de doorstuurfunctie voor de berichten van Zelfstandigwerkendkok.nl, of van uw gebruik van andere functies van de Website, met of zonder kennisgeving. Zelfstandigwerkendkok.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opschortingen of beëindigingen, inclusief de consequenties daarvan. 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, een bericht te verwijderen als deze een bijlage bevat die eindigt in .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh, of .zip. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Zelfstandigwerkendkok.nl of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Zelfstandigwerkendkok.nl op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Zelfstandigwerkendkok.nl zijn. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Zelfstandigwerkendkok.nl er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

 

6. Registreren bij en contact opnemen met Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Voor sommige gedeelten van de Website, waaronder gedeelten waarop u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account kunt aanmaken, dient u zich te registreren of een e-mailadres te verstrekken. Als u zich registreert, gaat u ermee akkoord om (a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd via ons registratieformulier (met inbegrip van uw e-mailadres), en (b) verantwoordelijk te zijn voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en om uw gebruik van of toegang tot de Website niet over te dragen of door te verkopen aan een externe partij. Houd er rekening mee dat alle personen met wie u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft gedeeld en die in staat zijn om verificatievragen over uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account te beantwoorden, toegang kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben hiertoe geen verplichting) gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

 

U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl, als onderdeel van de diensten aan u, met u kan communiceren, of een gesprek met u kan starten namens externe partijen, via uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account of andere middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), of post, inclusief met behulp van contactgegevens die u aan Zelfstandigwerkendkok.nl kunt verstrekken of die Zelfstandigwerkendkok.nl anderszins van externe bronnen kan verkrijgen. Door Zelfstandigwerkendkok.nl een mobiel telefoonnummer te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om communicatie te ontvangen via een dergelijk mobiel nummer. Wanneer u Zelfstandigwerkendkok.nl een mobiel nummer en toestemming voor het ontvangen van communicatie verstrekt, is dergelijke communicatie inherent aan de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt te allen tijde de toestemming intrekken door de sms te beantwoorden met ‘STOP’ of door contact op te nemen met de klantensupport van Zelfstandigwerkendkok.nl. U kunt uw toestemming ook intrekken door de Overeenkomst te beëindigen door uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account te sluiten. Als u tweestapsverificatie inschakelt, verifieert u dat u de eigenaar bent van het door u verstrekte telefoonnummer.

 

7. Afwijzingen van garanties

 

Zelfstandigwerkendkok.nl wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor de juistheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van gegevens of materialen die worden weergegeven in of waarnaar wordt gelinkt in de zoekresultaten van Zelfstandigwerkendkok.nl (inclusief Vacatures) of die anderszins beschikbaar zijn gemaakt op de Website door Zelfstandigwerkendkok.nl of externe partijen (inclusief Materialen van gebruikers), ongeacht of ervoor is betaald of dat ze gratis worden gebruikt. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor de juistheid, inhoud, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie die door Zelfstandigwerkendkok.nl uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens van Zelfstandigwerkendkok.nl Analytics, zoals het geschatte aantal sollicitaties of organisch verkeer en salarisinformatie. U erkent dat u Zelfstandigwerkendkok.nl niet betaalt voor de bovengenoemde informatie. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor het wissen, niet opslaan, verkeerd afleveren of niet tijdig verstrekken van informatie, e-mails, bijlagen of materiaal (inclusief Materialen van gebruikers). Zelfstandigwerkendkok.nl wijst ook alle aansprakelijkheid van de hand oor schade die voortvloeit uit het downloaden van of de toegang tot informatie of materiaal op de Website of op andere sites of diensten op internet die via de Website toegankelijk zijn. Zelfstandigwerkendkok.nl is in geen enkel geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van de Website. Daarnaast is Zelfstandigwerkendkok.nl in geen geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van een externe website of dienst waarnaar u wordt verwezen vanaf de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl.

25

Verder wijst Zelfstandigwerkendkok.nl alle aansprakelijkheid van de hand voor technische storingen van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot een storing van een telefoonnetwerk of -dienst, computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of mobiele telefoons of software, een storing bij de aflevering van e-mails (inclusief bijlagen), het aanmelden bij accounts of andere Diensten die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden aangeboden, als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet of een externe website (inclusief maar niet beperkt tot Applicant Tracking Systems (ATS’en)) of een combinatie daarvan. Hieronder valt onder meer schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere hardware of software van u of iemand anders, in verband met of als gevolg van het gebruik of downloaden van Inhoud in verband met de Website of Diensten. In geen geval is Zelfstandigwerkendkok.nl verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan inhoud of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van de Website, Diensten, Materialen van gebruikers, of applicaties, websites, software of inhoud van derden die op of via de Website zijn geplaatst of zijn overgedragen aan gebruikers, of interacties tussen gebruikers van de Website of Diensten, hetzij online of offline.

 

DE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIES, VACATURES, CARRIÈREBEGELEIDING, MATERIALEN VAN GEBRUIKERS, PRODUCTEN, FUNCTIES EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDEN ‘AS IS’ GELEVERD, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN UITDRUKKELIJK VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN ALLE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, ADVIEZEN, VACATURES, MATERIALEN VAN GEBRUIKERS, FUNCTIES, PRODUCTEN EN SERVICES DIE OP OF VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN. ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN, WIJZEN ALLE GARANTIES VAN DE HAND VOOR SERVICES OF GOEDEREN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA OF WAARVOOR GEADVERTEERD WORDT OP DE WEBSITE OF DIE WORDEN ONTVANGEN VIA LINKS DIE DOOR ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO MATERIAAL OF GEGEVENS DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL OF DERGELIJKE GEGEVENS. 

 

8. Beperkingen van aansprakelijkheid

 

IN GEEN GEVAL ZIJN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL OF DE AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DE EXTERNE LICENTIEGEVERS DAARVAN AANSPRAKELIJK VOOR EEN GEBRUIKERSACCOUNT OF HET GEBRUIK, MISBRUIK OF AFHANKELIJKHEID VAN DEZE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE. EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING TER VOORKOMING VAN VERHAAL VAN INDIRECTE EN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE EN STRAFRECHTELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VORDERING GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHADEVERGOEDING OF ANDERSZINS, OOK ALS ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL OF AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EXTERNE LICENTIEHOUDERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN VERHAALMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF MISBRUIK EN AFHANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE, VAN VERTROUWEN GEWEKT DOOR OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR OP DE WEBSITE GEPLAATSTE INFORMATIE, VAN ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF VAN DE ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE WEBSITE (INCLUSIEF DERGELIJKE SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN). DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ANDERE SERVICES OF GOEDEREN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA OF WAARVOOR GEADVERTEERD WORDT OP DE WEBSITE OF DIE ONTVANGEN WORDEN DOOR MIDDEL VAN DOOR DE WEBSITE TER BESCHIKKING GESTELDE LINKS. DEZE BEPERKING GELDT OOK, ZONDER BEPERKING, VOOR DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, GEDERFDE WINST OF VERLOREN GEGEVENS. DEZE BEPERKING IS VERDER VAN TOEPASSING TEN AANZIEN VAN DE PRESTATIES OF ONTBREKENDE PRESTATIES VAN DE WEBSITE OF VAN ENIGE INFORMATIE OF PRODUCTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN OF OP WELKE MANIER DAN OOK GEKOPPELD ZIJN MET OF GERELATEERD ZIJN AAN DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT HET NIET BEREIKEN VAN HET HOOFDDOEL VAN EEN BEPERKT VERHAAL, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN EXTERNE LICENTIEGEVERS, VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN REDENEN VOOR EEN RECHTSVORDERING, DIE AL DAN NIET VOORTVLOEIEN UIT EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

 

Zonder beperking van het voorgaande zijn Zelfstandigwerkendkok.nl of aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen, of de externe licentiegevers daarvan, in geen enkel geval aansprakelijk voor een vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van overmacht door natuurgeweld, krachten of oorzaken buiten de redelijke controle van Zelfstandigwerkendkok.nl, gelieerde ondernemingen van Zelfstandigwerkendkok.nl of externe licentiegevers met inbegrip van maar niet beperkt tot internetstoringen, storingen van computerapparatuur, storingen van telecommunicatieapparatuur, andere apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onlusten, tekorten aan werk of materiaal, brand, overstromingen, storm, explosies, overmacht, oorlog, overheidsacties, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestaties van externe partijen of verlies of schommelingen in warmte, licht of airconditioning.

 

9. Vorderingen wegens overtredingen

 

Als u te goeder trouw van mening bent dat materialen die worden gehost door Zelfstandigwerkendkok.nl inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u (of kan uw vertegenwoordiger) ons een bericht sturen met het verzoek om het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt (of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de website worden gedekt door één bericht, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal dat naar verluidt inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit, plus voldoende informatie zodat Zelfstandigwerkendkok.nl het materiaal op de website kan vinden; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij: (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet geoorloofd is door de auteursrechteigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet; Berichten en tegenberichten met betrekking tot de Website moeten schriftelijk worden verzonden naar Zelfstandigwerkendkok.nl Admiraliteitskade 3063EE Rotterdam.

 

Wij raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen alvorens een kennisgeving of tegenbericht in te dienen. Overige vorderingen wegens overtredingen. Voor vorderingen wegens overtredingen die niet te maken hebben met het, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze Website.

 

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Indien u geen Werkzoekende of Werkgever bent zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst en de Website niet gebruikt zoals bedoeld door Zelfstandigwerkendkok.nl, zijn alle zaken van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geldigheid, opzet en uitvoering van deze Overeenkomst, onderhevig aan deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Zelfstandigwerkendkok.nl, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door

de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

 

U doet hierbij ook afstand van elk recht op een juryrechtszaak in verband met een actie of rechtszaak die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website of deze Algemene voorwaarden.

 

11. Scheidbaarheid en hervorming

 

Elke bepaling van deze Overeenkomst is een afzonderlijk afdwingbare bepaling. Indien wordt bepaald dat een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar of illegaal is, wordt een dergelijke bepaling hervormd voor zover minimaal nodig is, zodat deze Overeenkomst van kracht blijft in overeenstemming met de voorwaarden zoals gewijzigd door een dergelijke hervorming. Het niet kunnen afdwingen of de ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op andere bepalingen van deze Overeenkomst, en deze Overeenkomst blijft volledig van kracht, wordt geïnterpreteerd en afgedwongen, alsof een dergelijke bepaling niet was opgenomen, of was gewijzigd zoals hierboven vermeld, al naar gelang het geval. 

 

12. Filteren op minderjarigen

 

We informeren u hierbij dat er bescherming voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, -software of -filterdiensten) in de handel verkrijgbaar is die kan helpen de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, te beperken. Houd er rekening mee dat Zelfstandigwerkendkok.nl de producten of diensten die op dergelijke sites worden vermeld, niet ondersteunt.

 

13. Gebruik van de Website door minderjarigen

 

De Website mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl op de Website wettelijk te kunnen gebruiken, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. U dient als u jonger bent dan 16, Zelfstandigwerkendkok.nl gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene. Zelfstandigwerkendkok.nl implementeert diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl. Stuur als u niet voldoet aan deze leeftijdsvereisten een e-mail naar Zelfstandigwerkendkok.nl

 

14. Digitale ondertekening gebruiken

 

Sommige pagina’s op de Website bieden een optie voor digitale ondertekening, die mogelijk wordt gemaakt door een externe dienstverlener. Als u digitale ondertekening gebruikt op de Website, gaat u ermee akkoord dat uw digitale handtekening bedoeld is om het document

dat u ondertekent, te authenticeren. Uw digitale handtekening heeft dezelfde kracht en hetzelfde effect als een handgeschreven handtekening. Zelfstandigwerkendkok.nl wijst alle garanties die aan digitale handtekeningen zijn gekoppeld van de hand, met inbegrip van fouten met betrekking tot de software of de geldigheid van de handtekening. Zelfstandigwerkendkok.nl is geen wettelijke documentbewaarder. Uw gebruik van digitale handtekeningen is voor eigen risico, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het document wordt ontvangen en om kopieën ervan te bewaren.

 

15. Bètaproducten

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan bètatestproducten of -functies bieden op onze Website. U ziet dat een product of functie wordt aangeboden op bèta- of testbasis omdat de productnaam of functie dan het woord ‘bèta’ bevat. Deze bètatestproducten of -functies kunnen in bepaalde gebieden in beperkte mate en voor een beperkte duur worden aangeboden. Zelfstandigwerkendkok.nl kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van bètaproducten of -functies uit het aanbod halen of annuleren. VAN BÈTAPRODUCTEN OF -FUNCTIES DIE ZICH IN DE TESTFASE BEVINDEN EN WORDEN GEBODEN ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, WORDT VERONDERSTELD DAT ZE DEFECTEN BEVATTEN, EN EEN PRIMAIR DOELEINDE VAN DEZE BÈTATEST IS FEEDBACK TE KRIJGEN OVER DE PRODUCTPRESTATIES. HET WORDT AANBEVOLEN DAT U BELANGRIJKE GEGEVENS BEVEILIGT, VOORZICHTIG HANDELT EN OP GEEN ENKELE MANIER AFHANKELIJK BENT VAN DE JUISTE WERKING OF GOEDE PRESTATIES VAN HET BÈTAPRODUCT, DE BÈTAFUNCTIE OF BIJBEHORENDE MATERIALEN. Als u bent uitgenodigd om een bètaproduct of -functie te testen, stemt u ermee in dat, tenzij anderszins specifiek hierin geboden of schriftelijk door Zelfstandigwerkendkok.nl ingestemd, bètaproducten of -functies en verstrekte documentatie voor een bètaproduct of -functie bestaan uit vertrouwelijke eigendomsinformatie van Zelfstandigwerkendkok.nl. U geeft alleen bevoegde gebruikers die beschikken over op de juiste manier verkregen toegang tot bètaproducten of -functies, toegang tot het bètaproduct of de bètafunctie of bijbehorende documentatie. U stemt ermee in om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke vertrouwelijke informatie in geen enkele vorm over te dragen aan, te kopiëren voor, bekend te maken aan, te verstrekken aan of anderszins beschikbaar te maken voor derden.

 

16. Vragen of klachten

 

Als u een vraag of klacht over de Website heeft, verwijzen we u naar Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

17. Overig

 

Deze Overeenkomst (met inbegrip van alle andere artikelen van deze Overeenkomst zoals de voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl de voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl CV) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, met inbegrip van alle bepalingen die van toepassing zijn op de partijen, en overstijgt en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het betreffende onderwerp. Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk wordt verstrekt en ondertekend is door Zelfstandigwerkendkok.nl. Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die u met Zelfstandigwerkendkok.nl aangaat in verband met de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Zelfstandigwerkendkok.nl met betrekking tot de Website. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst en blijven deze volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst niet kan worden aangepast, gewijzigd of omzeild, tenzij schriftelijk overeengekomen door een gemachtigde van elk van de partijen. Voor alle duidelijkheid: e-mail- of telefooncommunicatie tussen u en een Zelfstandigwerkendkok.nl-medewerker kan niet worden beschouwd als een wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst. Door de Website te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Overeenkomst en gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder auteursrechten en overige wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

 

U begrijpt en erkent dat Zelfstandigwerkendkok.nl of aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen, of de licentiegevers van Zelfstandigwerkendkok.nl of aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen, houder is of zijn van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Website en alle eigendomsrechten die hier verband mee houden. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek hierin zijn verleend. U zult geen mededelingen van auteursrechten, eigendomsrechten, toeschrijvingen voor handels- en dienstmerken, octrooiaanduidingen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen aanpassen die worden geopend via de Website, anders dan uw eigen Materialen. Elk gebruik van de materialen of beschrijvingen, elk afgeleid gebruik van de Website of de materialen en elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare verzamel- en extractieprogramma’s van gegevens, is strikt verboden. U mag in geen geval een deel van de Website of materialen daarop insluiten.

 

Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk wordt verstrekt en ondertekend is door Zelfstandigwerkendkok.nl. Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die u met Zelfstandigwerkendkok.nl aangaat in verband met de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Zelfstandigwerkendkok.nl met betrekking tot de Website. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst en blijven deze volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst niet kan worden aangepast, gewijzigd of omzeild, tenzij schriftelijk overeengekomen door een gemachtigde van elk van de partijen. Voor alle duidelijkheid: e-mail- of telefooncommunicatie tussen u en een Zelfstandigwerkendkok.nl-medewerker kan niet worden beschouwd als een wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst.

 

Kennisgevingen aan Zelfstandigwerkendkok.nl moeten via aangetekende post of per koerier worden verzonden aan de van toepassing zijnde entiteit van Zelfstandigwerkendkok.nl die in de eerste paragraaf van deze Overeenkomst wordt geïdentificeerd, worden geacht te zijn gegeven bij ontvangst en moeten verwijzen naar het Programma dat het onderwerp is van de kennisgeving. Kennisgeving aan u kan worden gerealiseerd door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld, of door een bericht te plaatsen via de interface van uw account, en wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze wordt verzonden (voor e-mail) of niet meer dan vijftien (15) dagen nadat het bericht is geplaatst.

 

U mag uw rechten of plichten hieronder niet toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfstandigwerkendkok.nl en een dergelijke poging hiertoe is ongeldig. Zelfstandigwerkendkok.nl mag de eigen rechten en plichten hieronder vrijelijk toewijzen of delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien kan Zelfstandigwerkendkok.nl elke overeenkomst tussen u en Zelfstandigwerkendkok.nl toewijzen aan een gelieerde entiteit door u op de hoogte te stellen van een dergelijke overdracht. Zelfstandigwerkendkok.nl en u zijn geen wettelijke partners of vertegenwoordigers, maar onafhankelijke contractpartijen.

 

18. Specifieke voorwaarden voor Apple

 

Naast uw akkoord met de voorgaande voorwaarden, en niettegenstaande andersluidende bepalingen, zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot uw gebruik van een mobiele applicatieversie van de Website die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. (‘Apple’ en een dergelijke mobiele applicatie, de ‘App’). Apple is geen partij in deze Overeenkomst en is geen eigenaar van of verantwoordelijke voor de App. Apple geeft geen garantie voor de App behalve, in voorkomend geval, om de aankoopprijs ervan terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of andere ondersteuningsdiensten voor de App en is niet verantwoordelijk voor andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de App, met inbegrip van productaansprakelijkheidsvorderingen van externe partijen, vorderingen inzake non-conformiteit van de App met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereisten, vorderingen uit hoofde van bescherming van de consument of vergelijkbare wetgeving, en vorderingen met betrekking tot inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Vragen of klachten in verband met het gebruik van de App, waaronder die met betrekking tot de intellectuele-eigendomsrechten, moeten worden gericht aan Zelfstandigwerkendkok.nl in overeenstemming met het artikel ‘Vragen of klachten’ hierboven. De licentie die u hierin heeft verkregen, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de App te gebruiken op een product van Apple waarop het iOS-besturingssysteem van Apple draait dat eigendom is van of wordt beheerd door u, of zoals anderszins toegestaan door de Gebruiksregels zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden van de Apple App Store. Bovendien moet u zich houden aan de voorwaarden van een overeenkomst met een externe partij die op u van toepassing is bij het gebruik van de App, zoals uw overeenkomst voor draadloze datadiensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden van deze Overeenkomst en hebben, zodra u de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft geaccepteerd, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst jegens u af te dwingen als externe begunstigde daarvan. Niettegenstaande het voorgaande is het recht van Zelfstandigwerkendkok.nl om onder deze Overeenkomst een wijziging, afstandneming of schikking aan te gaan, te ontbinden of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van externe partijen.

 

19. De Zelfstandigwerkendkok.nl-apps

 

Door de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Zelfstandigwerkendkok.nl Vacatures zoeken, Zelfstandigwerkendkok.nl CV’s zoeken, Zelfstandigwerkendkok.nl Werkgever en andere, gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden die hierin staan, van toepassing zijn op uw gebruik van de Zelfstandigwerkendkok.nl-app. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de Zelfstandigwerkendkok.nl-app u pushmeldingen kan sturen als u de ontvangst van meldingen inschakelt en/of zich aanmeldt om meldingen te ontvangen. Door de Zelfstandigwerkendkok.nl-app te downloaden en te gebruiken, vraagt u Zelfstandigwerkendkok.nl om wijzigingen aan te brengen in de weergave van Vacatures op uw telefoon, zodat u uw Zelfstandigwerkendkok.nl CV kunt gebruiken. Verder erkent u dat uw gebruik van de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps het gebruik van uw mobiele data kan vereisen. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle datagebruik dat wordt opgebouwd op basis van uw gebruik van de Zelfstandigwerkendkok.nl-app en Zelfstandigwerkendkok.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor een dergelijk datagebruik. Indien u daarnaast toestaat dat de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps locatiediensten gebruiken, kunnen de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps bepaalde informatie op basis van uw geografische locatie aan u voorstellen en van u verzamelen.

 

Algemene voorwaarden voor Zelfstandigwerkendkok.nl-producten

 

Voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma

 

Deze Voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma (‘Voorwaarden ZWKCV’) maken deel uit van en zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl (de ‘Overeenkomst’) en zijn van toepassing op elke Werkgever die het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma opent of gebruikt of die op andere wijze blijk geeft van diens acceptatie van deze Voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma.

 

Alle termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden ZWKCV worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die uiteen is gezet in de Overeenkomst.

 

1. Het Programma

 

Het gebruik van het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma (‘Programma’) door een persoon die zijn of haar cv op de Website plaatst (hierna ‘Cv-eigenaar’) of op of via de Website aan een Werkgever verstrekt, is onderworpen aan alle van toepassing zijnde richtlijnen van Zelfstandigwerkendkok.nl, beleid en andere algemene voorwaarden die aan u beschikbaar zijn gesteld, waaronder via de Website, en op elk moment kunnen worden gewijzigd. U gebruikt geen informatie die u heeft verkregen via de Website, behalve voor intern gebruik om via Zelfstandigwerkendkok.nl Cv-eigenaren te selecteren en contact met hen op te nemen met het doel uw Vacatures te vervullen. Het is u uitdrukkelijk verboden om producten of systemen te gebruiken die zijn bestemd om de informatie uit een cv te halen om het contactsysteem van Zelfstandigwerkendkok.nl CV te omzeilen. Het gebruik van een dergelijk systeem leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot het Programma. Daarnaast kan Zelfstandigwerkendkok.nl als onderdeel van ZWKCV namens u e-mails verzenden naar Werkzoekenden om aan te geven dat uw Vacature mogelijk overeenkomt met het cv van de Werkzoekende.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING: U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT: u bij het verkrijgen van toegang tot het Programma, Zelfstandigwerkendkok.nl het eventuele bedrag voldoet dat is aangeduid op de Website, zodat Zelfstandigwerkendkok.nl uw contact met een Cv-eigenaar kan regelen door een e-mail waarin u uw interesse aangeeft te versturen naar het e-mailadres dat de relevante Cv-eigenaar aan Zelfstandigwerkendkok.nl heeft verstrekt. Uw gebruik van het Programma is onderworpen aan alle Zelfstandigwerkendkok.nl-websiteregels en -beleidsregels, inclusief het Zelfstandigwerkendkok.nl-privacybeleid en alle beleidsregels met betrekking tot doorstuurdiensten. Zelfstandigwerkendkok.nl garandeert niet dat het e-mailadres nog in gebruik is, dat een dergelijk bericht wordt ontvangen, dat een dergelijk bericht wordt gelezen, dat op een dergelijk bericht wordt gereageerd door een potentiële Cv-eigenaar of dat het cv van een Cv-eigenaar in elk opzicht geldig, accuraat of volledig is. Zelfstandigwerkendkok.nl kan voor dezelfde zoekopdracht naar cv’s andere zoekresultaten genereren en heeft volledige zeggenschap met betrekking tot de cv’s of profielen die Zelfstandigwerkendkok.nl genereert voor een bepaalde zoekopdracht. Bovendien gaat u er, in overeenstemming met de Overeenkomst, uitdrukkelijk mee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet toestaat dat de Zelfstandigwerkendkok.nl CV-contactdienst op een spam-achtige manier wordt gebruikt, wat door Zelfstandigwerkendkok.nl wordt gedefinieerd als verzoeken voor vacatures naar personen sturen die, zoals blijkt uit ervaring van Zelfstandigwerkendkok.nl en uit het gedrag en de reacties van de Cv-eigenaar, ongeschikt zijn voor de functie. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om de contactdienst van Zelfstandigwerkendkok.nl CV uit te schakelen voor alle gebruikers die, naar het oordeel van Zelfstandigwerkendkok.nl en met inbegrip van de voorgaande voorwaarde, deze Voorwaarden ZWKCV schenden. We behouden ons het recht voor om, om wat voor reden dan ook, een bericht te verwijderen in overeenstemming met het Zelfstandigwerkendkok.nl-privacybeleid. Het enige aanvaardbare gebruik van ZWKCV is om contact op te nemen met een CV-eigenaar via Zelfstandigwerkendkok.nl over een Vacature of mogelijk dienstverband. Geen enkel ander gebruik van ZWKCV is toegestaan. Het scrapen van de database van Zelfstandigwerkendkok.nl CV of het gebruik ervan voor een ander doel dan is toegestaan, zal resulteren in juridische maatregelen tegen u. Als u een concurrent bent van Zelfstandigwerkendkok.nl (met inbegrip van maar niet beperkt tot een vacature-aggregatiewebsite of andere vacaturewebsite), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de Zelfstandigwerkendkok.nl CV-database bovendien niet mag gebruiken om contact op te nemen met een CV-eigenaar om deze een vacature van uw klanten aan te bieden, en een dergelijk concurrerend gebruik van de Zelfstandigwerkendkok.nl CV-database kan leiden tot het blokkeren van uw toegang tot de Website, het blokkeren van de mogelijkheid om contact op te nemen met Zelfstandigwerkendkok.nl CV-eigenaren, en het blokkeren van uw e-mails aan de CV-eigenaren zonder voorafgaande kennisgeving. Elk CV-abonnement is uitsluitend voor het persoonlijke gebruik van de persoon aan wie het abonnement is toegewezen, en mag niet worden gedeeld met andere gebruikers.

 

Als er telefoonnummers door de Werkzoekende worden verstrekt in het cv, garandeert Zelfstandigwerkendkok.nl de geldigheid ervan niet en kan Zelfstandigwerkendkok.nl niet bevestigen of het nummer een vast of een mobiel telefoonnummer is. U gaat ermee akkoord dat u Werkzoekenden uitsluitend belt met betrekking tot relevante werkgelegenheid.

 

2. Annulering

 

Zodra u Zelfstandigwerkendkok.nl heeft verzocht om contact op te nemen met een Cv-eigenaar, kunt u een dergelijk verzoek niet intrekken. Annulering van uw gebruik van ZWKCV vindt plaats overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden die op de Website zijn vermeld.

 

3. Uw gegevens

 

U verklaart en garandeert dat alle gegevens die u aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt, correct en actueel zijn. U verklaart aan Zelfstandigwerkendkok.nl dat u een Werkgever bent die is geïnteresseerd in de Cv-eigenaar als een potentiële medewerker.

 

4. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

 

ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL BIEDT HET PROGRAMMA EN DE WEBSITE ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ AAN. MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN UW GEBRUIK DAARVAN WIJZEN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, DE AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN EXTERNE LICENTIEGEVERS ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE DAT EEN E-MAILADRES DAT AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL IS VERSTREKT GELDIG IS, DAT EEN E-MAIL DIE ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL OP UW VERZOEK HEEFT VERZONDEN, DE BEOOGDE ONTVANGER BEREIKT, DAT DE BEOOGDE ONTVANGER VAN EEN DERGELIJKE E-MAIL DE E-MAIL LEEST, OF DAT EEN DERGELIJKE ONTVANGER REAGEERT OP EEN DERGELIJKE E-MAIL. ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, DE AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN EXTERNE LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN DOEL.

 

BEHOUDENS VERSCHULDIGDE BEDRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 6 HIERONDER EN SCHENDING DOOR U VAN ARTIKEL 1 IS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, (a) GEEN VAN DE PARTIJEN ONDER DEZE VOORWAARDEN ZWKCV AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, BIJZONDERE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK NIET INDIEN DE PARTIJEN VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL; EN (b) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDER ONDER DEZE VOORWAARDEN ZWKCV BEPERKT TOT HET BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL DOOR U VOOR DE ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL CV-DIENST DIE DE AANLEIDING VAN DE VORDERING VORMT.

 

5. Betaling

 

De eventuele kosten worden in rekening gebracht indien en zoals aangegeven op de Website. Details met betrekking tot het ZWKCV zijn beschikbaar op de Website. Kosten zijn exclusief btw. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen die van toepassing zijn. U bent verantwoordelijk voor het betalen van (y) alle belastingen en heffingen van de overheid, en (z) redelijke kosten en advocaatkosten van Zelfstandigwerkendkok.nl voor het innen van laattijdige bedragen. U doet afstand van alle vorderingen met betrekking tot kosten, tenzij u deze vordering inzet binnen 60 dagen nadat de kosten in rekening zijn gebracht. BETALINGEN ZIJN NIET RESTITUEERBAAR, Na een annulering blijft u echter toegang houden tot de dienst tot het einde van uw huidige factureringsperiode. Restituties (indien van toepassing) worden alleen toegekend door Zelfstandigwerkendkok.nl en alleen in de vorm van tegoed voor Zelfstandigwerkendkok.nl-diensten. U erkent en stemt ermee in dat alle gegevens en daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor Zelfstandigwerkendkok.nl werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietagentschappen, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Zelfstandigwerkendkok.nl, en om diensten te verlenen aan uw account. Er kan ook informatie worden verstrekt door Zelfstandigwerkendkok.nl als reactie op een geldig juridisch proces. Zelfstandigwerkendkok.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van dergelijke informatie door externe partijen. Alle aan de overheid af te dragen belastingen zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid en Zelfstandigwerkendkok.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Facturen kunnen aan u worden verstrekt via elektronische mail.

 

6. Vrijwaring

 

U zult Zelfstandigwerkendkok.nl, zijn vertegenwoordigers, aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen en licentiegevers vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen voor elke claim of aansprakelijkheid van externe partijen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortkomt uit elk contact dat u heeft met de (beoogde) ontvanger, elke e-mail die wordt verzonden volgens deze Voorwaarden ZWKCV, of elk telefoontje of sms-bericht verstuurd aan een ontvanger.

 

Voorwaarden voor gebruik Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Deze Voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl (‘Voorwaarden ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL’) maken deel uit van en zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl (de ‘Overeenkomst’). Door op welke manier dan ook gebruik te maken van Zelfstandigwerkendkok.nl (‘ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL’) of door u te registreren als Kandidaat of Werkgever op ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, gaat u akkoord met deze Voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl en de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl. Alle termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die uiteen is gezet in de Overeenkomst. ‘U’ verwijst naar de Kandidaat, de Werkgever of de Verwijzer, zoals blijkt uit de context van de zin.

 

1. Inleiding

 

Zelfstandigwerkendkok.nl (‘ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL’) is een online tool waarmee ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-werkgevers (‘Werkgevers’) in contact kunnen komen met Potentiële kandidaten (‘Kandidaten’). De term ‘Kandidaat’ verwijst naar gebruikers van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL die op zoek zijn naar een baan via ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL. De term ‘Werkgever’ verwijst naar een bedrijf dat geïnteresseerd is in het gebruiken van de online tool ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL om Kandidaten te evalueren voor vacatures.

 

Gebruikers die als Kandidaat of Werkgever willen deelnemen aan ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, moeten zich eerst via onderstaande instructies inschrijven. Niet alle gebruikers die zich inschrijven voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, worden ook geaccepteerd voor het programma. Alle gebruikers die zich inschrijven voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, blijven echter wel in de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-database staan, ongeacht of ze zijn geaccepteerd of niet. Deze database valt onder ons Privacybeleid.

 

Kandidaten die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden geaccepteerd, komen op de lijst met kandidaten van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL (‘Lijst’). Werkgevers die zijn geaccepteerd door ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, kunnen de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-tool gebruiken om Kandidaten in de Lijst te evalueren. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om Kandidaten op de Lijst voor een gesprek uit te nodigen en desgewenst een wervingsproces met deze Kandidaten doorlopen. Voor het gebruik van deze tool worden aan de Werkgevers kosten in rekening gebracht, zoals hieronder uiteengezet. Kandidaten hoeven niets te betalen.

 

2. Inschrijven voor Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Kandidaat:

 

Om ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL als Kandidaat te kunnen gebruiken, moet u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account aanmaken of inloggen met uw bestaande Zelfstandigwerkendkok.nl-account, een profiel aanmaken en een aanvraag insturen. Wanneer u een aanvraag indient voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, kunnen we u vragen om extra informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, vaardigheden, salarisvereisten en geografische locatie. Op dit punt heeft u de mogelijkheid om uw profiel te blokkeren voor bepaalde Werkgevers, hoewel Zelfstandigwerkendkok.nl niet kan garanderen dat dergelijke Werkgevers uw ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-profiel nooit kunnen bekijken. Wij gebruiken de informatie die u ons tijdens de procedure verstrekt om te bepalen of u wordt toegelaten tot Zelfstandigwerkendkok.nl. U gaat ermee akkoord dat een dergelijk besluit wordt genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. We kunnen een beroep doen op een externe leverancier om ons te helpen uw aanvraag te beoordelen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw aanvraag om ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL te gebruiken, te aanvaarden of af te wijzen.

 

Als u wordt geaccepteerd voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Zodra u bent geaccepteerd, kan een lid van het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Talent Team (‘Talent Consultant’) contact met u opnemen via het verstrekte e-mailadres of telefoonnummer en samen met u uw Kandidaatprofiel afronden. Houd er rekening mee dat hoewel ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL manieren kan bieden om u te helpen uw kwalificaties beter uit te lichten, u zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud, waarheidsgetrouwheid, eerlijkheid en nauwkeurigheid van uw profiel. De Talent Consultant kan gedurende uw tijd op ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL met u blijven samenwerken.

 

Als u niet wordt geaccepteerd voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, krijgt u hier een e-mail over en blijft uw profiel in de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-database staan als een privé, niet-doorzoekbaar profiel dat naar Werkgevers kan worden gestuurd waarvan ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL van mening is dat ze geïnteresseerd in u kunnen zijn. 

 

Werkgever:

 

Om als Werkgever gebruik te kunnen maken van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, moet u ook een aanvraag indienen. Aanmelden als Werkgever is gratis. Bij de aanmelding kunnen wij u om aanvullende informatie vragen met betrekking tot uw bedrijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, bedrijfswebsite, telefoonnummer en geografische locatie. Wij gebruiken de informatie die u ons tijdens de procedure verstrekt om te bepalen of u wordt toegelaten tot ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw aanvraag voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL te aanvaarden of af te wijzen. Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u daarvan via e-mail op de hoogte gesteld en kunt u gebruikmaken van de online ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-tool om in contact te komen met Kandidaten die beschikbaar zijn in de Lijst van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL.

 

3. Lijst

 

Kandidaten:

 

Nadat een Kandidaat is geaccepteerd voor ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, wordt hij of zij op de Lijst geplaatst en kunnen Werkgevers zijn/haar gegevens via de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-tool inzien. Kandidaten blijven gedurende een door Zelfstandigwerkendkok.nl bepaalde tijd, volgens de regels van Zelfstandigwerkendkok.nl, op de Lijst staan. Werkgevers zijn vervolgens in de gelegenheid om contact op te nemen met Kandidaten op de Lijst. Kandidaten kunnen e-mails van Werkgevers ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over hun interesse in de Kandidaat en waarin bijzonderheden worden verstrekt over de vacature. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft geen controle over het selectieproces van de Werkgever. Werkgevers kunnen mogelijk informatie van het Kandidaatprofiel delen. Een Kandidaat kan reageren op elke Werkgever die met hem of haar contact heeft opgenomen, maar is hiertoe niet verplicht. Aanvragen voor gesprekken van Werkgevers via ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL garanderen geen definitieve baan of baanaanbod, of een baanaanbod tegen een bepaald salaris.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan met bepaalde beschrijvende woorden zoals ‘nieuw’, ‘actief’ of ‘passief’ verwijzen naar Kandidaten in de Lijst. Deze woorden kunnen worden geselecteerd door de Kandidaat of kunnen zijn gebaseerd op de activiteiten van de Kandidaat op Zelfstandigwerkendkok.nl. Als een Kandidaat bijvoorbeeld stopt met het gebruik van het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-platform, kan Zelfstandigwerkendkok.nl deze Kandidaat na een bepaalde periode het label ‘passief’ geven totdat de Kandidaat het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-platform weer gaat gebruiken. Sommige Werkgevers krijgen passieve Kandidaten niet te zien in de zoekresultaten, afhankelijk van het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-abonnement dat de Werkgevers hebben. Daarnaast kan Zelfstandigwerkendkok.nl Kandidaten te allen tijde, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken verwijderen uit de Lijst. Een verwijderde Kandidaat kan opnieuw een aanvraag indienen via de Talent Consultant om opnieuw te worden overwogen voor de Lijst. De procedure voor herplaatsing wordt beoordeeld door Zelfstandigwerkendkok.nl en niet alle herplaatsingsverzoeken worden gehonoreerd. 

 

Werkgevers:

 

Nadat een Werkgeversaanvraag is geaccepteerd door ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, kan de Werkgever gebruikmaken van de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-tool om door de Kandidaten op de Lijst te bladeren, met deze Kandidaten te communiceren en Kandidaten uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken. De Werkgever erkent en gaat ermee akkoord dat alle Kandidaatgegevens in de Lijst uitsluitend worden verstrekt door Kandidaten en dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet kan instaan voor de nauwkeurigheid of waarheidsgetrouwheid van Kandidaatprofielen. ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL doet geen navraag naar de achtergrond van Kandidaten en doet geen pogingen om de identiteit of beweringen van Kandidaten te verifiëren. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van achtergrondonderzoeken, referentiecontroles of eventuele andere zorgvuldigheidseisen voordat ze een baan aanbieden aan een Kandidaat. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor naleving van alle wetten en regels met betrekking tot de beoogde tewerkstelling van een Kandidaat. Er ontstaan noch voor de Kandidaat, noch voor de Werkgever contractuele verplichtingen door het gebruik van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL. De Kandidaat is niet verplicht een aanbod van een Werkgever die contact met hem of haar opneemt via ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, te accepteren. Bovendien zijn aanbiedingen of aanvragen voor sollicitatiegesprekken die een Werkgever via ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL aan een Kandidaat verstuurt, niet bindend voor de Werkgever. De Werkgever stemt ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl het recht heeft de gegevens van elk niet-bindende aanbod en de identiteit van elke partij die een dergelijk aanbod heeft gedaan, bekend te maken, tenzij de Werkgever ervoor kiest om anoniem te blijven. Zelfstandigwerkendkok.nl kan Kandidaten in de Lijst koppelen aan bepaalde beschrijvende woorden zoals ‘nieuw’, ‘actief’ of ‘passief’. Deze beschrijvende woorden kunnen door de Kandidaat worden geselecteerd of kunnen zijn gebaseerd op de activiteit van een Kandidaat op Zelfstandigwerkendkok.nl, en bieden geen garantie voor de interesse in een vacature of Werkgever.

 

De Werkgever gaat ermee akkoord niet te proberen ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL te omzeilen door via andere methoden proberen contact op te nemen met een Kandidaat nadat de Werkgever deze Kandidaat op ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL heeft ontdekt. 

 

De rol van Zelfstandigwerkendkok.nl:

 

Zelfstandigwerkendkok.nl treedt niet op als een uitzendbureau door het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-product te verstrekken. Zelfstandigwerkendkok.nl biedt enkel een tool aan waarmee Kandidaten en Werkgevers met elkaar in contact kunnen komen. Kandidaten en Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt in een cv of profiel, gespreksverzoeken of aanbiedingen, eventuele problemen die voortvloeien uit een aanvaarding of weigering van een baan, en alle andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL.

 

U begrijpt dat ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL geen onderzoek doet naar de achtergrond van Kandidaten of Werkgevers of probeert de verklaringen van Kandidaten of Werkgevers te verifiëren, en dat u verantwoordelijk bent voor (1) het uitvoeren van achtergrondonderzoeken, referentiecontroles of andere due diligence die u mogelijk wenst uit te voeren voordat u een Kandidaat een baan aanbiedt of een werkaanbod van een Werkgever accepteert, en (2) het naleven van alle wet- en regelgeving met betrekking tot het voorgenomen dienstverband van een Kandidaat. Als u een Kandidaat bent, stemt u ermee in dat alle rechten die u heeft op grond van toepasselijke wetten op het gebied van werkgelegenheid, gelijkheid en discriminatie, de US Fair Credit Reporting Act, overeenkomstige wetten van staten en vergelijkbare wetten die consumenten- of kredietrapportagebureaus in andere landen reguleren, alleen jegens de Werkgever kunnen worden ingeroepen.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl is geen belanghebbende in, begunstigde van of aansprakelijk voor enige overeenkomsten tussen een Werkgever en een Kandidaat, ongeacht of Zelfstandigwerkendkok.nl een vergoeding van de Werkgever ontvangt in verband met de

transactie. U gaat ermee akkoord dat Zelfstandigwerkendkok.nl niet aansprakelijk is voor kosten of schade voortvloeiend uit of in verband met een dergelijke transactie. 

 

4. Kosten en terugbetalingen

 

Kandidaten: 

 

Zelfstandigwerkendkok.nl is gratis voor Kandidaten.

 

Werkgevers:

 

Zelfstandigwerkendkok.nl biedt diensten aan Werkgevers op een op resultaat gebaseerd model (‘Resultaatmodel’). Het Resultaatmodel gaat op basis van no cure no pay.

 

Onder het Resultaatmodel stemmen de Werkgevers ermee in om een overeengekomen percentage over het brutojaarloon inclusief vakantiegeld te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. Zelfstandigwerkendkok.nl kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd contacten toekennen aan Werkgevers. De beslissing welke kandidaten worden weergegeven in de zoekresultaten, wordt door Zelfstandigwerkendkok.nl naar eigen goeddunken genomen.

 

Als u gebruik wilt maken van de ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-tool, moet u een overeenkomst aangaan met Zelfstandigwerkendkok.nl en moet u de online Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl hebben aanvaard. De verplichting tot het betalen van eventuele vergoedingen blijft ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht.

 

5. Referenties

 

5(a) Zelfstandigwerkendkok.nl kan ‘Beloningen voor kandidaatreferrals’ bieden in de vorm van cadeaubonnen aan personen die een Kandidaat doorverwijzen naar ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL (de ‘Kandidaatverwijzer’), als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Het bedrag van de cadeaubon met betrekking tot alle Beloningen voor kandidaatreferrals worden naar eigen goeddunken van Zelfstandigwerkendkok.nl bepaald. 

 

De volgende voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing op Beloningen voor kandidaatreferrals:

 

1. De Kandidaat die is verwezen door de Kandidaatverwijzer moet zijn geaccepteerd voor Zelfstandigwerkendkok.nl.

2. Alle betalingen aan een Doorverwijzer van kandidaten zijn brutobedragen en de Doorverwijzer is verantwoordelijk voor het betalen van alle van toepassing zijnde belastingen.

3. Werknemers, bestuurders en functionarissen van Zelfstandigwerkendkok.nl komen niet in aanmerking voor het Kandidaatreferrelprogramma.

4. Dit programma kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. Alle verwijzingen die vóór de annulering van het Programma zijn gedaan, zullen worden betaald als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

5. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft het recht om elke doorverwezen Kandidaat deelname aan het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-programma te weigeren om welke reden dan ook.

6. Er wordt geen beloning betaald voor een doorverwezen Kandidaat die al lid is van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL op het moment dat de referral werd ontvangen.

7. U verklaart tegenover ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL dat er geen contractuele belemmering is voor het ontvangen van een Beloning voor kandidaatreferrals.

 

5(b) Zelfstandigwerkendkok.nl biedt ook ‘Beloningen voor werkgeversreferrals’ aan personen die recruiters en hiring managers van andere bedrijven doorverwijzen (de ‘Doorverwijzer van de werkgever’) en die vervolgens een account hebben van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL en ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL minimaal drie maanden gebruiken (‘Doorverwezen werkgever’). Daarnaast gelden de volgende beperkingen:

 

1. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft het recht om elke Doorverwezen werkgever deelname aan het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-programma te weigeren om welke reden dan ook.

2. Er wordt geen beloning betaald voor een Doorverwezen werkgever die al lid is van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL of lid was van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de referral is ontvangen, of voor Doorverwezen werkgevers die facturen niet op tijd betalen binnen de eerste drie maanden dat ze ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL gebruiken.

3. Er geldt een limiet van 5 beloningen per kalenderjaar voor een Doorverwijzer van werkgevers.

4. Alle betalingen aan een Doorverwijzer van werkgevers, met uitzondering van medewerkers van Zelfstandigwerkendkok.nl, zijn brutobedragen en de Doorverwijzer is verantwoordelijk voor het betalen van alle van toepassing zijnde belastingen.

5. Dit programma kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd. Alle verwijzingen die vóór de annulering van het Programma zijn gedaan, zullen worden betaald als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

6. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft het recht om elke Doorverwezen werkgever deelname aan het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-programma te weigeren om welke reden dan ook.

7. Er wordt geen beloning betaald voor een Doorverwezen werkgever die al lid is van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL op het moment dat de referral werd ontvangen.

8. U verklaart tegenover ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL dat er geen contractuele belemmering is voor het ontvangen van een Beloning voor werkgeversreferrals.

9. Zelfstandigwerkendkok.nl-medewerkers kunnen niet verwijzen of doorverwezen worden en een Beloning voor werkgeversreferrals ontvangen.

 

5(c) Zelfstandigwerkendkok.nl biedt ook het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur-programma. Als u een ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur wilt worden, moet u een aanvraag indienen en worden geaccepteerd voor het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur-programma. Sollicitanten verklaren en garanderen dat alle gegevens die aan Zelfstandigwerkendkok.nl worden verstuurd, waar, accuraat en volledig zijn. Zelfstandigwerkendkok.nl beslist naar eigen absoluut goeddunken of het een bepaalde sollicitant wel of niet accepteert voor deelname aan het Programma of een deel daarvan. Als u wordt geaccepteerd als een ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Houd er rekening mee dat bepaalde aspecten van het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur-programma worden beheerd door een dienstverlener of andere externe partij. Dergelijke dienstverleners kunnen informatie en statistieken over het Ambassadeur-programma weergeven, maar de definitieve vaststelling van dergelijke informatie wordt gedaan door Zelfstandigwerkendkok.nl. De dienstverlener kan bijvoorbeeld een dashboard bieden waarop het huidige aantal Kandidaatreferrals wordt weergegeven, maar het definitieve aantal voor dergelijke referrals is onderhevig aan revisie vanwege factoren zoals de ontdekking van duplicaten, onjuiste informatie, fraude of andere redenen die zijn vastgesteld door Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken de deelname van de Ambassadeur aan het Programma op te schorten indien Zelfstandigwerkendkok.nl schendingen van deze Voorwaarden vermoedt. Als Ambassadeur gaat u ermee akkoord Zelfstandigwerkendkok.nl te verdedigen en te vrijwaren van handelingen, claims of aanvragen van externe partijen jegens Zelfstandigwerkendkok.nl, die voortvloeien uit uw deelname aan het Programma, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van deze Voorwaarden of schending van toepasselijke wetgeving. Het voorgaande vormt een aanvulling op en is geen vervanging van enige andere rechtsmiddelen die Zelfstandigwerkendkok.nl heeft als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door een Ambassadeur.

 

De volgende regels zijn ook van toepassing op het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur-programma:

 

1. Alle deelnemers moeten minimaal achttien jaar oud zijn.

2. Ambassadeurs mogen alleen deelnemen aan het Programma als ze zichzelf duidelijk identificeren als ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeurs. Een Ambassadeur zal in geen geval Zelfstandigwerkendkok.nl imiteren of zich voordoen als Zelfstandigwerkendkok.nl op een website (waaronder het bieden op de namen of handelsmerken van Zelfstandigwerkendkok.nl op een zoekmachine-reclameplatform), met inbegrip van maar niet beperkt tot websites van externe partijen. Alle marketingactiviteiten die door een Ambassadeur worden uitgevoerd, moeten voldoen aan alle wetten van het rechtsgebied waaronder de marketing wordt uitgevoerd.

3. Ambassadeurs mogen geen marketing op basis van berichten of sms-berichten uitvoeren met betrekking tot het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL Ambassadeur-programma.

4. Ambassadeurs met een goede reputatie en die deze Voorwaarden naleven, ontvangen een provisie van vijfentwintig Euro (€ 25) voor elke Kandidaat die wordt doorverwezen door de Ambassadeur en die wordt geaccepteerd voor het ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-programma. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT HET BEDRAG VAN EEN DERGELIJKE PROVISIE KAN WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN LIMIET UITSLUITEND BEPAALD DOOR ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN DAT DIE ALTIJD ONDERHEVIG KAN ZIJN AAN WIJZIGINGEN. Ook erkent u en stemt u ermee in dat alle facturerings- en betalingsgegevens die u verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl, kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor Zelfstandigwerkendkok.nl werken, zoals betalingsverwerkers, uitsluitend met het oog op het uitvoeren van betalingen aan u en om diensten te verlenen aan uw account. Zelfstandigwerkendkok.nl betaalt elke Ambassadeur binnen 30 dagen na het einde van elke kalendermaand voor in aanmerking komende referrals gedurende die maand. De Ambassadeur is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en bijwerken van contact- en betalingsgegevens die verband houden met het Ambassadeur-account. Zelfstandigwerkendkok.nl kan betaling(en) aan de Ambassadeur inhouden als deze in strijd handelt met deze Voorwaarden en ook is Zelfstandigwerkendkok.nl hierbij verder niet aansprakelijk jegens de Ambassadeur.

5. Ambassadeurs moeten Kandidaten via een unieke referrallink of andere door Zelfstandigwerkendkok.nl geboden methode doorverwijzen naar ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL om de verwijzende Ambassadeur te identificeren. Kandidaten die via andere methoden worden doorverwezen naar ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, leveren mogelijk geen provisie op. Doorverwezen kandidaten die momenteel op de Lijst staan of eerder een aanvraag hebben ingediend voor de Lijst, leveren geen provisie op.

6. Zelfstandigwerkendkok.nl werkt samen met rechtshandhavingsinstanties en andere autoriteiten om claims van illegale activiteit of vermoede illegale activiteit te onderzoeken. Ambassadeurs zullen samenwerken met Zelfstandigwerkendkok.nl voor correctieve maatregelen die Zelfstandigwerkendkok.nl noodzakelijk acht om schending van deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving te corrigeren en voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bieden van alle benodigde informatie om de vermoede schending te onderzoeken.

7. Alle Ambassadeurs mogen hun deelname aan het Programma te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar support-at-zelfstandigwerkendkok.nl punt com of een ander door Zelfstandigwerkendkok.nl opgegeven e-mailadres. Zelfstandigwerkendkok.nl kan het Programma of de deelname van een Ambassadeur aan het Programma te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven in het profiel van de Ambassadeur.

 

6. Vertrouwelijkheid

 

U stemt ermee in alle informatie die u verkrijgt door het gebruik van Zelfstandigwerkendkok.nl, vertrouwelijk te houden. U stemt ermee in dat u (1) alle door Kandidaten ingediende materialen gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming; (2) u de namen, contactgegevens of identiteiten niet bekendmaakt of het profiel van Kandidaten op een Lijst niet deelt buiten uw wervingsafdeling; en (3) u passende fysieke, technische en administratieve maatregelen neemt om de materialen die u verkrijgt door het gebruik van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. U stemt er ook mee in om geen Vacatures te plaatsen, openbaar te maken of te verspreiden waarvan u kennis heeft genomen via ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL.

 

U stemt ermee in dat door het gebruik van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, Zelfstandigwerkendkok.nl u kan bellen op het opgegeven telefoonnummer (inclusief op mobiele nummers). U stemt er verder mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl e-mailproxy en -doorstuurfuncties aanbiedt aan de gebruikers van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL en dat Zelfstandigwerkendkok.nl uw materialen (met inbegrip van uw profiel, sollicitaties, communicatie en reacties) kan controleren, beoordelen, opslaan en analyseren om u te voorzien van persoonlijk relevante productfuncties, om fraude te voorkomen, om de ontvangst van ongewenste berichten te verminderen, ten behoeve van kwaliteitscontroles en om de Website en Zelfstandigwerkendkok.nl-diensten te verbeteren.

 

De Werkgever stemt ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl het recht heeft de gegevens van elk niet-bindende aanbod en de identiteit van elke partij die een dergelijk aanbod heeft gedaan, bekend te maken, tenzij de Werkgever ervoor kiest om anoniem te blijven.

 

7. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

 

ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL BIEDT ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN DE WEBSITE ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ AAN. MET BETREKKING TOT ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN UW GEBRUIK HIERVAN, VERWERPEN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL EN DE AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ZIJN EXTERNE LICENTIEGEVERS ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR WELK DOEL DAN OOK, EN ELKE GARANTIE DAT PROFIELGEGEVENS VERSTREKT AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELDIG ZIJN, DAT DE DOOR EEN WERKGEVER VERSTUURDE COMMUNICATIE DE BEOOGDE ONTVANGER ZAL BEREIKEN, DAT DE BEOOGDE ONTVANGER VAN DE OP UW VERZOEK VERSTUURDE COMMUNICATIE DE E-MAIL ZAL LEZEN, OF DAT DE BEOOGDE ONTVANGER VAN UW VERZOEK OP EEN DERGELIJK VERZOEK ZAL REAGEREN.

 

MET UITZONDERING VAN SCHENDINGEN DOOR U VAN ARTIKELEN 6 OF 8, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: (a) IS GEEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, BIJZONDERE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK NIET INDIEN DE PARTIJEN VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL; EN (b) IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDER BEPERKT TOT HET BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL DOOR U VOOR DE ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-TOOL DIE DE AANLEIDING VAN DE VORDERING VORMT.

 

8. Vrijwaring

 

U stemt ermee in om Zelfstandigwerkendkok.nl te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en jegens alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt, tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (a) uw schending van enige bepaling van deze Overeenkomst; (b) uw gebruik van en toegang tot Zelfstandigwerkendkok.nl; (c) uw verlies of openbaarmaking door u van informatie verkregen middels het gebruik van ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL; (d) uw schending van alle van toepassing zijnde wetten tijdens het wervingsproces, met inbegrip van maar niet beperkt tot de US Fair Credit Reporting Act en alle van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming; (e) uw schending van enig recht van externe partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht; of (f) een vordering gebaseerd op het feit dat uw materiaal schade heeft toegebracht aan een externe partij.

 

9. Beëindiging

 

We kunnen Zelfstandigwerkendkok.nl, uw account of enige andere verstrekking van tools aan u schorsen en we kunnen deze Overeenkomst met u naar eigen goeddunken op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving beëindigen. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, kunt u dit doen door ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL hiervan op de hoogte te stellen en uw account te sluiten. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, provisiebepalingen, garantiedisclaimers, en vrijwarings- en aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Algemene voorwaarden Bèta

 

Deze Algemene voorwaarden van het Zelfstandigwerkendkok.nl bètaproducten (‘Voorwaarden ZWKBP’) omvatten de Algemene Voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl (de ‘Overeenkomst’) en zijn van toepassing op elke gebruiker die een Zelfstandigwerkendkok.nl-bètaproduct (ZWKBP) opent of gebruikt, of die op andere wijze blijk geeft van diens acceptatie van deze Voorwaarden ZWKBP. Als u akkoord gaat met de Voorwaarden ZWKBP, gaat u ook akkoord met de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl. Alle producten die worden beschouwd als een ZWKBP en onder

deze Voorwaarden ZWKBP vallen, volgen de naamgeving: ‘Zelfstandigwerkendkok.nl [productnaam] Bèta’. Alle termen met een hoofdletter die in deze Voorwaarden ZWKBP worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die uiteen is gezet in de Overeenkomst.

 

1. Vrijwaring Bèta

 

VAN DE BÈTAPRODUCTEN DIE WORDEN GELEVERD VOLGENS DEZE VOORWAARDEN, ZICH NOG IN DE TESTFASE BEVINDEN EN WORDEN GEBODEN ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, WORDT VERONDERSTELD DAT ZE DEFECTEN BEVATTEN, EN EEN PRIMAIR DOELEINDE VAN DEZE BÈTATEST IS FEEDBACK TE KRIJGEN OVER DE PRODUCTPRESTATIES. HET WORDT AANBEVOLEN DAT U BELANGRIJKE GEGEVENS BEVEILIGT, VOORZICHTIG HANDELT EN OP GEEN ENKELE MANIER AFHANKELIJK BENT VAN DE JUISTE WERKING OF GOEDE PRESTATIES VAN HET BÈTAPRODUCT EN/OF BIJBEHORENDE MATERIALEN.

 

2. Het Programma

 

Het gebruik van een ZWKBP is onderworpen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden en beleid van Zelfstandigwerkendkok.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot het Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl en de instructies die op de Website worden gegeven. Het beleid van Zelfstandigwerkendkok.nl kan op elk moment worden gewijzigd. Met betrekking tot materiaal dat via een ZWKBP op de Website wordt geplaatst, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle (a) inhoud en doel-URL’s (‘Advertentiemateriaal’); en (b) websites die bereikbaar zijn via URL’s van Advertentiemateriaal en uw diensten en producten (gezamenlijk ‘Uw diensten’ te noemen). U beschermt uw wachtwoorden en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen gebruik van uw accounts en die van externe partijen. Als onderdeel van het gebruik van een ZWKBP kan Zelfstandigwerkendkok.nl u de mogelijkheid bieden om opmerkingen, suggesties of andere feedback over uw gebruik van het ZWKBP te versturen. U stemt ermee in dat in de afwezigheid van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die anders aangeeft, Zelfstandigwerkendkok.nl alle feedback die u geeft, mag gebruiken voor elk doel en zonder compensatie.

 

3. Vertrouwelijkheid

 

Als u een Werkgever bent en u bent uitgenodigd om een ZWKBP te testen, stemt u ermee in dat, tenzij anderszins specifiek hierin geboden of schriftelijk door Zelfstandigwerkendkok.nl ingestemd, elk ZWKBP en verstrekte documentatie voor een ZWKBP bestaan uit vertrouwelijke eigendomsinformatie van Zelfstandigwerkendkok.nl. U geeft alleen bevoegde gebruikers die beschikken over op de juiste manier verkregen toegang tot een ZWKBP, toegang tot het ZWKBP of de bijbehorende documentatie. U stemt ermee in om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfstandigwerkendkok.nl dergelijke vertrouwelijke informatie in geen enkele vorm over te dragen aan, te kopiëren voor, bekend te maken aan, te verstrekken aan of anderszins beschikbaar te maken voor derden.

 

4. Annulering

 

Tenzij anders vermeld in een inkooporder of een andere overeenkomst met Zelfstandigwerkendkok.nl, kunt u onafhankelijk uw gebruik van een ZWKBP op elk gewenst moment annuleren (een dergelijke annulering wordt over het algemeen binnen 24 uur van kracht). Zelfstandigwerkendkok.nl kan een ZWKBP of deze Voorwaarden ZWKBP te allen tijde annuleren. Zelfstandigwerkendkok.nl kan een ZWKBP of deze Voorwaarden ZWKBP op elk moment zonder aansprakelijkheid wijzigen en uw gebruik van een ZWKBP nadat deze

Voorwaarden ZWKBP zijn gewijzigd, geeft aan dat u de bijgewerkte Voorwaarden ZWKBP accepteert. Artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 blijven ook na verloop of beëindiging van deze Voorwaarden ZWKBP gelden.

 

5. Verboden gebruik

 

U verklaart en garandeert dat (a) al uw gegevens correct en actueel zijn; (b) u aan Zelfstandigwerkendkok.nl en Partners alle rechten verleent om Advertentiemateriaal te kopiëren, te verspreiden en weer te geven (‘Gebruik’) en (c) dergelijk Gebruik en de websites die worden gekoppeld vanaf materiaal dat is geplaatst via een ZWKBP (waaronder uw diensten daarin) geen van toepassing zijnde wetgeving schendt/schenden of een schending aanmoedigt/aanmoedigen. Een schending van dit beleid kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van deze Voorwaarden ZWKBP of uw account zonder kennisgeving en kan zijn onderworpen aan wettelijke sancties en gevolgen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan al het materiaal dat is geplaatst via een ZWKBP weigeren of verwijderen en Zelfstandigwerkendkok.nl kan het account van elke Werkgever uitschakelen, om wat voor reden dan ook en zonder kennisgeving vooraf.

 

6. VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL BIEDT ELK ZWKBP EN DE WEBSITE ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ AAN. MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN UW GEBRUIK DAARVAN WIJZEN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL, DE AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN EXTERNE LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN DOEL. BEHOUDENS VERSCHULDIGDE BEDRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 7 HIERONDER EN SCHENDING DOOR U VAN ARTIKEL 2, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, (a) IS GEEN VAN DE PARTIJEN ONDER DEZE VOORWAARDEN IAP AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLG-, BIJZONDERE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK NIET INDIEN DE PARTIJEN VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET REALISEERT; EN (b) IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDER ONDER DEZE VOORWAARDEN IAP BEPERKT TOT HET BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG AAN ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL DOOR U VOOR DE ZELFSTANDIGWERKENDKOK.NL-DIENST DIE DE AANLEIDING VAN DE VORDERING VORMEN.

 

7. Betaling

 

Indien van toepassing, worden kosten aan u berekend in overeenstemming met de tarieven die worden vermeld in een afzonderlijke overeenkomst of inkooporder met Zelfstandigwerkendkok.nl, of zoals weergegeven op de Website die hoort bij een ZWKBP dat aan u beschikbaar is gesteld. In alle gevallen zijn de kosten uitsluitend gebaseerd op de metingen van Zelfstandigwerkendkok.nl en de beslissingen van Zelfstandigwerkendkok.nl over de kosten zijn bindend.

 

8. Vrijwaring

 

U vrijwaart en verdedigt Zelfstandigwerkendkok.nl, de agenten, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en Partners van Zelfstandigwerkendkok.nl van enige vordering van externe partijen en aansprakelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeit uit het gebruik door u van het ZWKBP, Advertentiemateriaal, de Website of uw diensten, of schending van deze Voorwaarden ZWKBP.